22. MART, SVJETSKI DAN VODA: MANIFEST O OČUVANJU VODE U BOSNI I HERCEGOVINI

Sretan nam dan voda! Vodu za piće i čiste netaknute rijeke ćemo imati samo ukoliko se za njih izborimo.

Najnovija kriza izazvana virusom, pokazuje značaj naših javnih dobara poput bolnica, izvorišta vode za piće i čistih netaknutih rijeka koji su postali mete napada zadnjih godina. Niz je problema u ovoj oblasti, poput bespravne gradnje u vodozaštitnim zonama, brojnih divljih deponija smeća, ilegalne eksploatacije šljunka iz rijeka, ilegalne gradnje na obalama rijeka, izgradnje malih hidrocentrala, ...

Pripremili smo "Manifest o očuvanje vode u Bosni i Hercegovini" gdje tražimo ustavnu zaštitu naše vode za piće i naših rijeka, moratorij na gradnju malih hidroelektrana, ...

Nastaviće se ...

22/03/2020