Br. 3: Na udaru građevinskih lobija: VILSONOVO ŠETALIŠTE!

Vlada Kantona Sarajevo aktivirala je plan, odbačen prije više od decenije, za izgradnju ceste koja siječe Vilsonovo šetalište.

Plan predviđa da se izgradi cesta od četiri trake, koja će prolaziti između Historijskog i Zemaljskog muzeja, presjeći Vilsonovo šetalište i preko novog mosta (koji bi se takođe gradio u sklopu projekta) izaći na Grbavicu.

10/10/2019