Pećina Ševrljica

Prikupljanje informacija o ovom zaštićenom području je u toku.

Pećina Duman

Prikupljanje informacija o ovom zaštićenom području je u toku.

Jadova jama

Prikupljanje informacija o ovom zaštićenom području je u toku.

Pećina Vrbine

Prikupljanje informacija o ovom zaštićenom području je u toku.

Pećina Čukovec

Prikupljanje informacija o ovom zaštićenom području je u toku.

Lednica

Pećina je dugačka 20 km a istraženo je 700 m. Njenih 14 dvorana po koncetraciji pećinskog nakita prevazilazi većinu dosad istraženih pećina u bivšoj državi. Raspolaže sa pećinskim nakitom velikih dimenzija i i različitih boja, sa svjetlucavim i iskričavim nakitom kakav se rijetko sreće u našim pećinama.

Drina

Drina je rijeka u istočnoj Bosni i Hercegovini koja svojim donjim tokom čini prirodnu granicu između Bosne i Hercegovine i Srbije.Pavlova pećina

Jedan od preistorijskih lokaliteta, smješten dva kilometra od Petro-Pavlovog manastira, je Pavlova pećina, koja je bogata pećinskim nakitom. U njoj dominiraju masivni oblici pećinskih stubova građeni od krupnih kristala kalcita.

Girska pećina

Svrstava se u prirodna dobra od velikog značaja, odnosno prirodna dobra prve kategorije. Smještena je na sjeveroistočnim padinama planine Ozren, u selu Donje Gire, 27 km od Sokoca.