Klisura Čude

Klisure Čude u mjestu Čude kod Olova sastoje se od tri dijela koja imaju ukupnu dužinu 1100 metara. Prva, klisura Stijena se okomito obrušava u rijeku Stupčanicu. Glavna klisura koja se nalazi 1,5 km od prve naziva se Čude-Klam. Dio ove klisure pod nazivom Srihin je dijelom potpuno gol i okomit, a dug je otprilike 350 i visok preko 200 metara.

Plješevica

Lička Plješivica je izduženi planinski masiv – greben čiji se manji dio nalazi na granici sa Bosnom i Hercegovinom kod Bihaća. Pruža se u smjeru sjeverozapad-jugoistok u dužini 100 km od Plitvičkih jezera do izvora Zrmanje i dijeli Liku od Pounja. Istočne strmine Plješivice padaju u duboki kanjon gornje Une, a na zapadnoj strani su Koreničko, Lapačko, Kamensko i Krbavsko polje.

Klisura Ujča

Dva kilometra od Kladnja na jugozapadnoj strani pored ceste Kladanj - Tuzla nalazi se klisura Ujča – rezervat prirodnih predjela. U neposrednoj blizini nalazi se istoimena riječica. Klisura je duga 250, a visoka preko 150 metara. U razmaku od 20 metara nalaze se dva ulaza u pećine do koji se može doći samo uz posjedovanje posebne opreme.

Pećina Ponikva

Ponikva je pećina u Bosni i Hercegovini koja se koristi i kao tunel. Nalazi se u okolici Vareša.

Pećina se sastoji od jednog glavnog kanala koji ujedno služi kao tunel te dva manja aktivna kanala. U jednom od sporednih kanala ponire rječica Ponikva. Postoji i nekoliko fosilnih kanala.

Žuča-Ribnica

Prašuma Žuča-Ribnica je strogi prirodni rezervat koji se nalazi 15 kilometara sjeverno od bosanskohercegovačkog grada Kaknja.

Omar

Šumski rezervat Omar je upravljani prirodni rezervat u općini Skender Vakuf / Kneževo. Rezervat je osnovan 1964. godine na površini od 97 hektara. Odlikuje se stoljetnim stablima smreke. U sklopu rezervata nalaze se dva izvora: Ibrahimovac i Todorovac. Od 2005. godine rezervatom Omar upravlja općina Skender Vakuf / Kneževo.

Bukov Do

Šumsko područje Bukov Do nalazi se u općini Ljubinje u istočnoj Hercegovini. Na površini od 100 hektara 1966. godine proglašen je (upravljani) prirodni rezervat Bukov Do. Tijekom i nakon rata u BiH posječena je sva šuma koju su činila stabla javora, jasena, hrasta, bukve, lijeske i ive. Danas je ovo područje obraslo rijetkom šikarom.

Masna Luka

Planinski biser u podnožju Čvrsnice, s prekrasnom crkvom sv. Ilije koja se idealno uklopila u taj prirodni ambijent, čini zasigurno jedno od najljepših mjesta u Parku prirode Blidinje. Ovaj dio se odlikuje velikim bogatstvom borove i jelove šume, te je bogat s nekoliko izvora pitke vode.

Zemljane piramide

Ovaj dar prirode nalazi se uz stari put od Foče prema Miljevini i dalje prema Sarajevu i Kalinoviku (u selu Daničići na lokaciji Šljivovice).