Kanjon Rakitnice

Kanjon Rakitnice između planina Bjelašnice i Visočice

Kanjon Neretve

Kanjon Neretve od Jablanice do Drežnice

Suvajsko međugorje

Suvajsko međugorje kod Bosanske Krupe

Jahorina

Jahorina planina kod Pala

Jezero Bardača

Jezero Bardača kod Srbca

Mediteranetum

Mediteranetum u Neum Kleku

Tresetno područje na Zvijezdi planini

Tresetno područje na Zvijezdi planini kod Vareša sa rijetkim biljkama

Dolomitično područje Vrtaljica

Dolomitično područje Vrtaljica kod Konjica