Pećina Glavičine

Pećina Glavičine nalazi se na području Dobrih Voda u mjestu Borija kod Kalinovika, BiH.

Đuričina pećina

Đuričina pećina se nalazi u blizini Bijambarske pećine između naselja Krivajevići i Nišići, općina Ilijaš.

Ova pećina je zanimljiva zbog toga što se nalazi u uvali do koje se dolazi prolaskom ispod kamenog svoda koji je visok 1,5 metar. Pećina ima lijevi i desni krak dug 25 metara sa puno manjih otvora za koje se smatra da povezuju Đuričinu i Bijambarsku pećinu.

Pećina Zobnjak

Zobnjak je pećina koja se nalazi na području Dobrih Voda u mjestu Borija kod Kalinovika, Bosna i Hercegovina.

Vilina pećina

Vilina pećina se nalazi 7 kilometara od grada Trebinja na lokalitetu Rakov Potok ispod brda Rilje u selu Gornje Čičevo.

Pećina u Dolama

Pećina u Dolama nalazi se iznad sela Bihova kod Trebinja.

Pećina na Ilijinom brdu

Pećina na Ilijinom brdu je udaljena oko 400 metara od mjesta Narančići u općini Trebinje, BiH.

Pećina Govještica

Pećina Govještica se nalazi u kanjonu rijeke Prače, opština Rogatica, na nadmorskoj visini 580 m (ulaz), dužine 9682 m, sa velikim ulazom koji je istovremeno i izvor. Nedugo poslije ulaza glavni hodnik se račva na sjevernozapadni i jugoistočni krak. Sjevernozapadni krak još uvijek je otvoren za daljnja ispitivanja i napredovanja.

Oberske pećine

Oberska pećina (ili Oberska jama) nalazi se iznad sela Vranci, dva kilometra udaljenih od općinskog središta Kreševa. Smještena je na lijevoj obali potoka Kostajnica. Ova pećina predstavlja geomorfološki spomenik prirode.

Klisura Miljacke

Zaštićeno područje prirode „Kanjon Miljacke“ u sebi uključuje kanjonski dio Miljacke koji započinje nekoliko metara uzvodno od Vijećnice.