Pećina Đatlo

Pećina Đatlo je pećina koja se nalazi na Koritskoj visoravni, ispod vrha Kobilja glava. Pripada općini Gacko u Republici Srpskoj. Dužina pećine je 1970 metara. Ova pećina je pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske i proglašena je spomenikom prirode 2013. godine.

Vaganska pećina

Vaganska pećina je u neposrednoj blizini naselja Vagan, općina Šipovo, Bosna i Hercegovina. Smještena je na sjevernim padinama planine Vitorog, na 920 m n. v. Od Šipova je udaljena 15 km, a od magistralnog puta Šipovo – Kupres svega 300 metara.

Skakavac

Spomenik prirode "Skakavac" je prvi zaštićeni objekat prirodnog nasljeđa u Kantonu Sarajevo.

Vjetrenica

Vjetrenica je cijeli jedan podzemni univerzum u kršu u kojem su u jedinstvenu cjelinu spletene sve njezine strane čije vrijednosti multipliciraju jedna drugu.

Tajan

Planine ovih krajeva nemaju oštre vrhove kao centralne Dinarske Alpe, pa ipak guste crnogorične šume i beskonačne staze u brdima pružaju ljubiteljima prirode veliki broj mogućnosti za aktivan boravak u prirodi.

Vrelo Bosne

Spomenik prirode "Vrelo Bosne" smješteno je u južnom dijelu sarajevske kotline u podnožju planine Igman u općini Ilidža. Okosnicu Spomenika prirode "Vrelo Bosne" čini ravničarski prostor kojim preovladavaju mnogi izvori i izvorišta rijeke Bosne.

Gromiželj

Površina zaštićenog područja iznosi 831 hektar. Biljni i životinjski svijet najveća su vrijednost ovog područja. Pored klasične hidrofilne vegetacije mogu se izdvojiti močvarna žara, rebratica, močvarna paprat i  žuti lokvanj. Faunu kraja pored uobičajenih barskih vrsta krase barska kornjača, eja močvarica, crna roda, crvena čaplja i mala bijela čaplja. Ovaj lokalitet postao je poznat otkrićem ribe mrgude (crnka, latinski Umbra krameri).

Bijambare

Područje Bijambara, koje obuhvata 370ha, zakonom je proglašeno zaštićenim područjem pete kategorije IUCN (zaštićeni pejsaž). Smatra se jako vrijednim zbog svoje prirodne ljepote i bogatstva.