Lom

Prašumski rezervat "Lom" osnovan je 1956. godine. Nalazi se u masivu planine Klekovače, na grebenu Lom-planine. Zauzima površinu od 297,8 hektara. Ima izdvojeno jezgro - strogi rezervat divljine, veličine 55,8 hektara (kategorija Ia po IUCN - klasifikaciji).

Janj

Površina joj iznosi 295 hektara. Vlasti su izdvojile prašumsko jezgro od oko 58 hektara 1954. godine,u kojima je zabranjeno iskorištavanje šume i bilo kakva ljudska djelatnost. Prašumu čine stabla bukve i jele, ali i javora, brijesta, jasena i smreke.

Una

Nacionalni park "Una" se nalazi u sjeverozapadnom dijelu BiH blizu Bihaća i uključuje gornji tok rijeke Une. Una izvire na sjevernoistočnoj strani planine Stražbenice u Hrvatskoj.

Sutjeska

Nacionalni park Sutjeska je najstariji nacionalni park u BiH. Osnovan je 1962. godine, a prostire se na površini od 17.250 ha.

Rijeka Sutjeska, po kojoj park i nosi ime, uklesala je impresivan kanjon u središtu parka i odvaja planinu Zelengoru od planina Maglić i Volujak.

Kozara

Nacionalni park "Kozara" se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, zauzimajući centralni dio istoimene planine - Kozare.

Pećina Rastuša

Pećina Rastuša nalazi se 12 kilometara sjeverozapadno od grada Teslića, na padini Hrnjeg brda, kod sela Rastuša. Nalazi se na 370 metara nadmorske visine. Rastuša je arheološki i paleontološki najistraženija pećina Republike Srpske.

Pećina Orlovača

Pećina Orlovača, poznata i kao Savina pećina, nalazi se na brdu Orlovača, zaseok Sinjevo u naselju Sumbulovac, općina Pale, Bosna i Hercegovina. Od magistralnog puta Sarajevo - Sokolac udaljena je 1 km. Proglašena je spomenikom prirode 2011. godine.

Jama Ledana

Jama Ledana je speleološki objekat koji se nalazi na južnim padinama planine Bobija, opština Ribnik, Republika Srpska, BiH. Dubina jame je 180 metara. Jama Ledana je najveći ledeni podzemni objekat u Republici Srpskoj.

Žuta Bukva

Žuta bukva je zaštićeni spomenik prirode u Republici Srpskoj. Nalazi se u zaseoku Stolići u selu Zaselje u opštini Kotor Varoš. Drvo žute bukve predstavlja jedinstveni varijetet Mezijske bukve. Postojanje žute bukve je do sada utvrđeno jedino na ovom lokalitetu.