Hemikalija zagadila rukavac Une i izazvala pomor ribe

Una zagađena kemikalijama koje su došle iz gradske kanalizacije.


Neretva u Mostaru nije za kupanje!

U Neretvi završava kanalizacija ne samo kroz 35 velikih izlivnih otvora nego i bezbroj manjih kojima se fekalije ispuštaju u nju. Praktično, svaka kuća pored rijeke, umjesto da izgradi septičku jamu, kanalizaciju je sprovela u Neretvu. Situacija je tim alarmantnija što je i kanalizacija iz starog Odjela hirurgije Kliničke bolnice Mostar završava u Neretvi, tačnije kod Carinskog mosta.