VILSONOVO ŠETALIŠTE na udaru građevinskog lobija!

Vlada Kantona Sarajevo aktivirala je plan, odbačen prije više od decenije, za izgradnju ceste koja siječe Vilsonovo šetalište.

Plan predviđa da se izgradi cesta od četiri trake, koja će prolaziti između Historijskog i Zemaljskog muzeja, presjeći Vilsonovo šetalište i preko novog mosta (koji bi se takođe gradio u sklopu projekta) izaći na Grbavicu.

Šta ovo znači za Vilsonovo i okolinu?

- Šetalište će se skratiti za nekoliko desetina metara.
- Izduvni gasovi motornih vozila dodatno će zagađivali vazduh u dijelu grada koji je za veliki broj ljudi, naročito starijih i djece, svakodnevno korišten kao prostor za sport, rekreaciju i šetnju.
- Desetine stabala će bilo posječeno radi saobraćajnice.
- Prostor između muzeja, koji se intenzivno koristi za društvena i kulturna događanja tokom cijele godine, u potpunosti će zauzeti nova saobraćajnica.

Saobraćajnica će uništiti jednu od rijetkih preostalih zelenih površina u ovom dijelu grada i narušiti izgled najpopularnije šetnice u gradu Sarajevu.

Naš interes nije još jedna saobraćajnica u gradu koji su zagušili automobili i zgrade.
Naš interes je mirna i očuvana šetnica u punoj dužini.

26/10/2019