IZBORI 2022: Kakav je odnos bh. političkih stranaka prema najvažnijim problemima okoliša?

STRANAČKI PROGRAMI O OKOLIŠU: Zvučna površnost, ali i pomaci – zahvaljujući društvenim borbama i pritiscima

Naš prvi tekst na ovu temu se nalazi na sljedećem linku: Opći izbori 2022 - Političke stranke i problemi bh. okoliša

Ako bi se generalno ocjenjivali stranački programi i predizborna obećanja u pogledu okoliša, moralo bi se istaći da ova tema jest prisutnija nego u prethodnim izbornim ciklusima. Gotovo sve stranke se dotiču ove oblasti, iako većinom na nivou recitacije oskudnog broja ključnih riječi  - obnovljiva energija, prirodni potencijali, prirodne ljepote, zeleni grad i sl. 
Vrlo vidljivo manjka dubljeg razumijevanja ozbiljnosti situacije klimatske krize i neminovne a zahtjevne zelene tranzicije. Najbolji dokaz toga nije čak ni pregled samog programskog segmenta o okolišu nego uvid u druge neraskidivo povezane elemente – prije svega, ekonomiju, socijalnu politiku, radnička prava, obrazovanje. To su oblasti koje osiguravaju djelotvornu i dosljednu brigu o okolišu, a ispostavlja se da stranke, i programski i de facto, nerijetko osmišljavaju i provode politike protivne principima očuvanja prirode koje glasno deklarišu i reklamiraju. 

Ove vrste kontrastiranja npr. poslovne politike i okolišnih ciljeva ili energetike i okoliša, koje razotkrivaju suštinske pozicije stranaka, nema u medijima, pa otud nedostaje i razumijevanja u javnosti. 
U izbornim debatama se o problematici okoliša uopšte vrlo slabo govorilo, a akteri koji su učestvovali u institucijama vlasti nisu suočavani s vlastitim neučinkom ili pogubnim učinkom u tom pogledu, čime bi se ukazalo na faktičku irelevantnost političkih programa za krojenje politika.
Mediji nesumnjivo snose dio odgovornosti za ovo. Zauzdani diktatom tržišta, fokusiraju se na teme koje garantovano privlače pažnju – i oglašivače. 
Činjenica je međutim da, kad se angažmanom ekološkog pokreta nametnu problemi okoliša kao presudni za naš opstanak i razvoj – što se pokazalo na primjeru odbrane rijeka od malih hidroelektrana, i mediji postaju prijemčiviji i tema postaje jedna od tzv. gorućih, nešto kao eliminatorni test za sve stranke. 
Stoga je za sve u ovoj zemlji koji se bore za očuvanje prirodnih vrijednosti i zajedničkih prirodnih dobara možda najbolja poruka da se od stranačkih aktera, duž cijelog spektra, ništa ne smije očekivati na osnovu obećanja i poruka nego se stranački akteri moraju našom borbom natjerati na brigu o prirodi i društvu. Što je oštrija borba, to su oni spremniji da ipak rade u našem interesu jer ulozi postaju previsoki.

U tabeli je dat pregled odnosa bh. političkih stranaka prema najvažnijim temama i problemima bh. okoliša u njihovim programima za opće izbore 2022. godine.

Tema

Bh.Zeleni

DF

HDZ

NIP

NS

NES

PZP

PDP

SBB

SBiH

SDA

SDP

SDS

SNSD

Zeleni pokret

Zeleni BiH

Upravljanje šumama

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Očuvanje biodiverziteta

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

x

Zaštićena područja

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

Uređenje deponije otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obnovljivi izvori energije (izgradnja solarnih i vjetroelektrana)

 

 

 

 

x

x

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

Izgradnja velikih hidroelektrana

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

Izgradnja novih termoelektrana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetska efikasnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimatske promjene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Dekarbonizacija proizvodnje el.energije

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Energetska efikasnost (zgrade)

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Energetska efikasnost malih kućnih ložišta

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Pitka voda

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Kvalitet zraka

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Održivi razvoj

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

x

Urbano uređenje

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbane zelene površine

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilegalne deponije otpada

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razdvanje i recikliranje otpada

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodosnabdijevanje

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni prevoz

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obustava gradnje malih hidrocentrala

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izgradnja malh hidrocentrala

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Zaštita riječnih obala

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravo na životnu sredinu kao ljudsko pravo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Primjena evropskih standarda u oblasti zaštite okoliša

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje kazni za prekršaje u oblasti zaštite okoliša

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj i unapređenje željezničkog saobraćaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

Cirkularna ekonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

30/09/2022