Federalna Vlada odlučna u namjeri da pogorša kvalitet vazduha u našim gradovima

Federalna vlada, očito nezadovoljna dostignutim stepenom zagađenosti zraka, se odlučila na izgradnju još nekoliko zagađivača. Prelijepi kanjon Unca nam je također nepotrebni višak, pa će biti zamijenjen hidroelektranom i to u njemačkom vlasništvu.


Austrija, Njemačka, Kazahstan grade nove elektrane u BiH

SARAJEVO Odluka Vlade Federacije BiH o izboru strateških partnera za pripremu izgradnje, izgradnju i korištenje novih elektroenergetskih objekata u FBiH dostavljena je u proceduru Federalnog parlamenta.

Za tu odluku Vladi je potrebna suglasnost obaju parlamentarnih domova. U njoj je Vlada navela planove o izgradnji četiriju hidroelektrana u FBiH: Ustikolina, Vranduk, Unac i Vrilo, te četiri nova termoenergetska objekta - blok sedam u postojećoj termoelektrani (TE) Tuzla, zatim TE Kakanj te kompleksa rudnik i termoelektrana (RiTE) Bugojno, kao i kompleksa rudnik i termoelektrana Kongora.

U odluci je navedeno i koje su tvrtke odabrane kao budući strateški partneri Javnom poduzeću Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Javnom poduzeću Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar, dođe li do gradnje najavljenih objekata.

Konzorcij APET Grupa iz Austrije određen je za strateškog partnera Elektroprivredi u Sarajevu za pripremu izgradnje, izgradnju i korištenje budućih hidroelektrana Ustikolina i Vranduk. Taj konzorcij je predviđeni partner i mostarskoj Elekrtroprivredi u vezi s najavljenom gradnjom i korištenjem objekata HE Vrilo i RiTE Kongora.

Njemačka tvrtka EnBW, Energie Baden-Württemberg AG, izabrani je partner za planiranu gradnju novog bloka u tuzlanskoj termoelektrani, zatim za kompleks rudnici i termoelektrana Bugojno te za buduću hidroelektranu Unac. Konzorcij JSC KazTransGas i BMG Grupa iz Kazahstana odabrani su partneri za pripremu izgradnje, gradnju i korištenje buduće termoelektrane Kakanj. (Fena)


10/01/2008 FENA


Share this