Koncentracija sumpordioksida u Sarajevu 8x viša od dozvoljene

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u novogodišnjoj noći u jednom satu najveća izmjerena količina sumpordioksida iznosila je 1.075 mikrograma po kubnom metru. Glavni uzročnik zagađenja je termoelektrana Kakanj. Za koju godinu stanje će biti jos teže, jer naše vlade planiraju izgradnju još nekoliko velikih termoelektrana koje će biti građene na principu koncesije i to od strane investitora iz inostranstva.
Struja i profit će otići njima, zagađenje i bolesti će ostati ...pogodite kome?Za sada ova zima nije najbolja što se tiče kvaliteta zraka u Sarajevu, jer smo zabilježili velike količine čađi, to jest crnog dima, ali i ekstremne koncentracije sumpordioksida koji u glavni grad direktno stiže iz Termoelektrane Kakanj, kazao nam je Martin Tais, ekspert za kvalitet zraka iz Meteorološkog zavoda FBiH.

Najopasnija čađ


Zagađenje je bilo posebno veliko posljednjih desetak dana, a u novogodišnjoj noći u jednom satu najveća izmjerena količina sumpordioksida iznosila je 1.075 mikrograma po kubnom metru.

- Dozvoljeno je oko 150 mikrograma, a ona je iznosila 1.075! To je ekstremna vrijednost koja nije zabilježena godinama. I još šest sati kasnije vrijednosti se nisu spuštale ispod 700 mikrograma - ističe Tais.

Objašnjava da je najveći problem u Sarajevu ipak čađ, koja nastaje zbog lošeg sagorijevanja, a najveći zagađivač, više od 70 posto, jesu automobili.

Pravac vjetra

- Problem je stabilno vrijeme kada nema vjetrova. Ako takvo vrijeme traje duži period, onda imamo povećanu koncentraciju čađi i azotnih oksida iz automobila, jer se sve to zadržava u kotlini. Tokom stabilnog vremena javlja se i magla, a kada je ona zagađena, onda je to smog.

Vjetar kada zapuše, rastjera čađ. Ali sjeverozapadni vjetar donosi nam sumpordioksid iz TE Kakanj. Ako je sjeveroistočni, onda koncentracije sumpordioksida bilježimo na planinama, to jest Ivanu, Igmanu, Bjelašnici - objašnjava Tais i dodaje da je posljednja tri dana stanje bolje, jer je vjetar promijenio pravac, a padao je i snijeg.

Najviše čađi na Otoci

Tais kaže da se najviša koncentracija čađi bilježi na Otoci, što ima svoje meteorološko opravdanje. Dodaje da se posljednjih godina bilježi porast koncetracije čađi u Sarajevu, a razlog su automobili, stare kotlovnice i korištenje uglja.

04/01/2008 Dnevni Avaz


Share this