Glossary


zaštićeno područjesearch for term
Zaštićeno područje je dio kopna i/ili mora određeno radi zaštite i održavanja biološke raznolikosti, prirodnih i kulturnih resursa. Zaštićena područja su : a) zaštićena prirodna područja ustanovljena u naučne svrhe ili radi zaštite divljine; b) nacionalni parkovi ustanovljeni u svrhu zaštite ekosistema i rekreacije; c) spomenici prirode ustanovljeni u svrhu očuvanja specifičnih prirodnih karakteristika, d) zastićeni pejzaži ustanovljeni u svrhu očuvanja kopnenih pejzaža, priobalnih područja i rekreacije.