U subotu akcija čišćenja Bjelašnice i Igmana

Općine Hadžići i Trnovo u saradnji sa kantonalnim komunalnim preduzećima predstojećeg vikenda organizuju akciju čišćenja Bjelašnice i Igmana. Da li je u pitanju suštinska promjena odnosa prema ovim zapuštenim planinama ili tek jednokratna kozmetička akcija izazvana nedavnim skandaloznim otkrićima deponija smeća i građevinskog otpada, jezera fekalija usred budućeg nacionalnog parka, pokazaće vrijeme.Kako očistiti Bjelašnicu i Igman i uvesti red, bila je tema sastanka predstavnika općina Trnovo i Hadžići s direktorima preduzeća "Park", "Rad", "Vodovod i kanalizacija", ZOI '84, Spomenik prirode "Vrelo Bosne" i "Sarajevošume". Načelnik Trnova Ibro Berilo istakao je da je dogovoreno da se u subotu organizira akcija čišćenja planina.


- Učestvovat će po deset radnika iz svakog preduzeća, a čistit će i učenici, gorani i izviđači. Bit će postavljeni i punktovi za dodjelu kesa i letaka kako bi upoznali građane o važnosti čistoće - kaže Berilo.

Pored toga, usaglašeno je da VIK u narednih 30 dana sanira kanalizacionu mrežu i šahtove, "Rad" opere sve ulice i trotoare, a "Park" očisti zelene površine. Bit će sanirane i deponije smeća, a na pojedinim područjima "Sarajevošume" zasadit će sadnice.

- Investitori će morati očistiti prostor oko gradilišta, bit će uklonjeni i svi kontejneri te precizno određen prostor za parkiranje - rekao je Berilo, koji dodaje da će biti i javni radovi.


Saopćenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma

Zbog u posljednje vrijeme sve učestalijih špekulacija o statusu špilje Vjetrenice i izvjesnih prijepora oko nadležnosti upravljanja ovim iznimnim prirodnim bogatstvom, s ciljem potpunog informiranja želimo javnost izvijestiti o sljedećem:

Špilja Vjetrenica spada u sustav kraškog područja koje je ekološki najugroženije u Bosni i Hercegovini. Prirodna ljepota ove špilje prepoznata je od davnina. Međutim, sustavni oblici zaštite Vjetrenice pojavljuju je tek 1952. godine kada je ista, sukladno tadašnjem Zakonu, proglašena spomenikom prirode (Rješenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NR BiH, broj 979/52 od 25. prosinca 1952). Prostornim planom BiH za razdoblje 1981-2000., koji je na snazi do donošenja Prostornog plana za Federaciju BiH, zbog značaja sa aspekta kulturnog i prirodnog naslijeđa širi prostor vala Zavala-Slano zaštićen je kao posebni prirodni predjel (članak 115, "Službene novine Federacije BiH", broj 2/06).

Temeljem Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa, špilja Vjetrenica je uvrštena u Smaragdnu mrežu koja se uspostavlja za područja važna zbog očuvanja staništa i vrsta. Ova se područja utvrđuju i dokumentiraju kroz program NATURA 2000 te čine osnovu Sveeuropske strategije zaštite biološke i pejzažne raznolikosti. Pilot projekt utvrđivanja staništa i vrsta zastupljenih u BiH, a koja su od europske važnosti, te biranja potencijalnih područja od posebne važnosti za zaštitu, provodi nacionalni stručni tim. Prikupljeni podaci o područjima Smaragdne mreže na kraju se unose u bazu koja će biti kompatibilna sa odgovarajućom bazom podataka NATURA 2000. Cilj je Pilot projekta razvijanje baze podataka koja sadrži podatke o područjima buduće ekološke mreže. Provođenje utvrđivanja sustava ekološke mreže utvrđuje se isključivo na znanstvenoj osnovi i bez konsultacije javnosti.

Također, i pored nedostatne dokumentacije koja je neophodna za sva dobra koja se žele upisati na listu svjetske baštine, špilja Vjetrenica uvrštena je na privremenu UNESCO-u listu prirodne baštine 22. studenog 2004. kao spomenik prirode, a 11. prosinca 2007. isto je učinjeno za špilju Vjetrenicu sa arhitektonskim ansamblom sela Zavala.

Prema važećem Zakonu o zaštiti prirode iz 2003., koji je dijelom (oko 15%) usklađen sa Direktivama EU, špilja Vjetrenica kao spomenik prirode svrstava se u III. kategoriju zaštićenih dijelova prirode te je povjerena u nadležnost regionalne uprave odnosno županija/kantona. Za proces svrstavanja u ovu kategoriju potrebno je utvrditi status špilje Vjetrenica kao zaštićenog područja.

Unatoč izvjesnim nejasnoćama postojećeg zakona kada je riječ o validaciji i usklađivanju ranijih zaštićenih prirodnih vrijednosti, shvaćajući vrijednost svoje prirodne i kulturne baštine nekoliko županija/kantona pokrenulo je i uspješno završilo ovaj proces. Tome je pogodovao i "Program revitalizacije i uključivanja prirodne baštine u procese zaštite koje su pri jedinicama lokalne samouprave“, koji je prepoznajući važnost ovog procesa Federalno ministarstvo okoliša i turizma uvrstilo u Program utroška transfera za zaštitu okoliša u 2007. Kroz ovaj program, financijski se stimuliralo regionalne i lokalne zajednice, te nevladine organizacije na izradu dokumentacije za revidiranje ili izradu nove dokumentacije za proglašenje zaštićenih područja. Cijeli niz regionalnih i lokalnih zajednica te nevladinih udruga, kroz ovaj oblik suradnje sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, pronašao je rješenje vlastitih problema zaštite prirode (Trstionica, Tajan, Starača, Djevojačka pećina i drugi). Kako smo i predviđali, na temelju ove inicijative neke sredine su otišle i korak dalje, te su utemeljile institucije koje upravljaju zaštićenim područjem. Nekoliko je takvih primjera upravljanja i utemeljenja institucija na regionalnoj ili lokalnoj razini. Kanton Sarajevo, za upravljanje spomenikom prirode Vrelo Bosne, utemeljio je upravljačku instituciju. Sličan postupak proveden je za zaštićeni krajolik Bijambare, gdje je prvo izvršena validacija prostora, zatim proces proglašenja u Sarajevskom kantonu, te uspostavljanje institucije koja upravlja područjem. Ovakvih primjera ima još, te smatramo da je ovo dobar model koji može stvoriti uvjete za proglašenje i upravljanje III. i IV. kategorijom zaštićenih područja, koje su sukladno Zakonu u nadležnosti županija/kantona.

Kada je riječ o odnosu Federalnog ministarstva okoliša i turizma prema špilji Vjetrenici, držimo bitnim istaknuti kako smo posljednje dvije godine, kroz Eko kamp Federacije BiH, u posjet špilji dovodili srednjoškolce s prostora cijele Federacije osiguravajući time prepoznavanje i promociju ove značajne prirodne vrijednosti.

U sklopu samog "Programa revitalizacije i uključivanja prirodne baštine u procese zaštite koje su pri jedinicama lokalne samouprave“, Udruga Vjetrenica postala je direktni korisnik nekoliko transfera za projekte validacije Vjetrenice. Budući da u ovom slučaju nije bilo prijepornih zakonskih ograničenja za utemeljenje upravljačke strukture pri županiji/kantonu ili općini, očekivali smo da se uz materijalnu potporu koja je stavljena na raspolaganje, stvore uvjeti za utemeljenje ustanove za upravljanje špiljom Vjetrenica što je i učinjeno pri Općini Ravno. Uz to, Vlada Federacije odobrila je sredstva za u iznosu od 400.000 KM (u Proračunu za 2008. godinu sa pozicije Federalnog ministarstva prostornog uređenja) za osvjetljenje špilje u dijelu na kojem je moguća posjeta turist ( cca 1.700 m od ukupnih preko 7.000 m) kako bi se ista stavila u funkciju ograničenog korištenja u turističke svrhe. Također, Federalno ministarstvo okoliša i turizma energično se usprotivilo planovima Dubrovačko-neretvanske županije za izgradnju regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom na lokalitetu Badovine rupe, čijom bi se izgradnjom na ugrozio hidrološki sustav ne samo Popova polja, nego i špilje Vjetrenice. Vjerujemo kako su, zahvaljujući između ostaloga i našem energičnom protivljenju, Dubrovačko-neretvanska županija i Republika Hrvatska preispitale svoju odluku te u konačnici odustale od izgradnje na navedenoj lokaciji.

Držimo kako špilja Vjetrenica nije ugrožena invazivnim radnjama te da regionalna i lokalna zajednica žurno trebaju izraditi dokumentaciju o revalorizaciji prostora, te provesti proces proglašenja/revidiranja pri regionalnoj upravi (županijskoj skupštini), a što će i mjerodavne federalne instituciji podržati stručno, organizacijski i financijski. Neupitno je i kako treba nastaviti znanstveno istraživačke radove u špilji, a dio špilje kako je i predviđeno projektom staviti u funkciju i izložiti ograničenoj turističkoj saturaciji. Dakako, da se taj dio špilje prvo mora osvijetliti u skladu sa projektom koji je pripremljen, te osigurati siguran pristup za turiste. Federalno ministarstvo okoliša i turizma spremno je podržati ove aktivnosti sukladno trenutnim financijskim mogućnostima. Ovim putem pozivamo Hercegovačko-neretvansku županiju/kanton i Općinu Ravno da, na temelju navedenih uspješnih iskustava Sarajevskog kantona, sukladno Zakonu pokrenu proces valorizacije kako bi špilja Vjetrenica kao iznimna prirodna vrijednost postala dostupna široj javnosti, ali i ostala sačuvana za generacije koje dolaze.

Ivica Udovičić

Savjetnik za zaštitu prirode

Federalnog ministra okoliša i turizma


Podrška zaštiti Vjetrenice

Predstavnici jedanaest društava i nevladinih organizacija okupili su se danas u Vjetrenici gdje su izrazili podršku zaštiti Vjetrenice i dogovili se o zajedničkim akcijama koje bi vodile u tom smjeru.

Okupljeni oko Ekoakcije, podržali su zahtjeve koje je Ivo Lučić istaknuto stupajući prije četiri dana u štrajk glađu: da se spriječe svi pokušaji nezakonitih i nestručnih nasrtaja na Vjetrenicu koje poduzima općina Ravno, da se hitno riješi zakonski položaj Vjetrenice i izvrši vrednovanje njezinih obilježja i na temelju toga donesu mjere zaštite, te da se provede istraga o ulogi policije u nasrtajima na Vjetrenicu.

Članovi skupa izrazili su doboku zabrinutost ponašanjem vlasti koje međusobno prebacuju odgovornost jedni na druge, bježeći od obaveze da  riješe položaj Vjetrenice, te umjesto ogovora na štrajk glađu, bježe od novinara kad traži njihovo mišljenje. Posebna zabrinutost izražena je činjenicom da Federalna Vlada dodjejuje sredstva općini Ravno Vjetrenice za uređenje, a nije u stanju riješiti njezin položaj koji bi to omogućio, u kom slučaju je kršila zakone i poticala bezakonje.

Ekoakcija će posjetiti nadležna ministarstva, uručiti ima pisama o obavezi zaštite Vjetrenice i predati im ključeve katanaca na Vjetrenici kako bi ih simbolično podsjetili da su ključevi rješenja u njihovim rukama.

Također, organiziratit će medijske i javne akcije kojima će biti cilj upoznavanje javnosti s dramatičnom sitaucijom u kojoj se nalazi biološki najznačajnija svjetska pećina, kako bi se stvorio pritisk koji neće dopustiti izbjegavanje rješenja. Upoznat će članove predstavnika evropskih zemalja s ugroženoću Vjetrenice koja se nalazi ekološkoj Smaragdnoj mreži Vijeća Evrope, bez čijeg dopuštenja nije moguće poduzimati nikakve korake.

Skupu su bili prisutni predstavnici Eko-tima, Speleo-Dodo kluba, planinarskih društava Bjelašnica i Željezničar, Greenvisions d.o.o., SNIK Atom, Zeleni-Nerteva, Eko-viking, inicijativa Bispeleološkog društva Bosne i Hercegovine, Ekoakcija i  grupa građana okupljena oko web-foruma Zona-2000.


Pošumljavanje južnih padina Bjelašnice?

Na južnoj padini Bjelašnice nema šume više od 100 godina. Kako bi preživjeli, ljudi koji su tu bili nastanjeni morali su je krčiti, nakon čega je ostala ledina. Entuzijasta Nizar Zaćiragić, u saradnji sa Šumarskim fakultetom, pokrenuo je ideju o pošumljavanju ovog dijela olimpijske ljepotice.

Južnu padinu Bjelašnice od Štinjeg dola do Šabića jučer je obišla i ekipa "Avaza" zajedno s Farukom Mekićem, dekanom Šumarskog fakulteta, Zejnilom Berilom, predstavnikom "Sarajevošuma", te Nizarom Zaćiragićem. Obilazeći teren na kojem je planirana sadnja, Mekić je istakao da je ovo kompleksan problem te da površinu od 1.000 hektara treba pošumiti u fazama.

- Prvo moramo stvoriti uvjete za život vrstama koje ovdje mogu uspijevati. Na početku ćemo zasaditi pionirske vrste kao pokus, a nakon toga jelu, smrču, bukvu, bijeli bor... Planirano je da počnemo već najesen - kazao je Mekić i dodao da je sve u formi prijedloga te da će uposlenici fakulteta ubrzo pregledati teren i uraditi prijedlog projekta, nakon čega će aktivno uključiti i državne institucije.

Penjući se na vrh ogoljene Bjelašnice, Zejnil Berilo otkrio je našoj ekipi prijedlog da u ovaj projekt budu uključeni i svi građani KS, tako što će na južnoj padini planine zasaditi nekoliko svojih sadnica.

- Ako bi ovako radili, svaki stanovnik bi imao površinu od 25 kvadratnih metara, na kojoj će zasaditi i održavati svojih pet sadnica. Na ovaj način ćemo vrlo lako pošumiti planiranu površinu - dodao je Berilo.

Zasaditi skoro tri miliona sadnica

- Na površini od 1.000 hektara planiramo zasaditi skoro tri miliona sadnica. Ako bi svake godine sadili po 50 hektara, za realizaciju projekta potrebno je oko 20 godina - rekao je Mekić.

S. MUHIĆ

Gospodine ministre, učinite nešto!

Povodom vijesti da se Ivo Lučić, poznati borac za zaštitu pećine "Vjetrenice", sprema na štrajk glađu, kao posljednju mjeru u borbi protiv sprege tajkuna i lokalne birokratije koji su namjerili da ovaj zaštićeni spomenik prirode uzmu pod "svoje", pozivamo ministra okoliša gospodina Nevenka Hercega da se počne miješati u svoj posao i konačno riješi status ovog prirodnog dragulja Bosne i Hercegovine.


 

Predsjednik Speleološke udruge "Vjetrenica - Popovo polje" Ivo Lučić stupio je jutros u štrajk glađu zbog, kako je kazao, šutnje nadležnih institucija kada je riječ o zaštiti špilje Vjetrenice u koju je već četiri puta provaljeno.

- To je krajnji moralni čin na koji sam prisiljen da bih zaštitio najveće poznate prirodne vrijednosti ne samo BiH i okolnih krških zemalja nego i takvog tipa vrijednosti uopće u svijetu. Na to me tjeraju moralni, znanstveni, ekološki, stručni, duhovni, zavičajni i patriotski razlozi - istaknuo je Lučić.

Kako je kazao, cilj njegovog stupanja u štrajk glađu jest ustanovljavanje mjera koje će osigurati normativnu, institucijsku i stvarnu zaštitu Vjetrenice, te otvoriti mogućnosti njezina održivog korištenja u smislu ranijih zaključaka o proglašenju nacionalnog parka i upisa na svjetsku listu.

- Ovim činom pozivam u pomoć sve ljude koji mogu doprinijeti navedenom rješenju - dodao je Lučić.

Inače, iz Speleološke udruge optužuju Općinu Ravno za razbijanje brave na Vjetrenici i ističu kako Općina želi otrgnuti Vjetrenicu zaštiti te da kroz dodatna ulaganja žele podići njezinu tržišnu cijenu i predati je na upravljanje nekim "poslovnim krugovima".

Općina je pokušala dva puta protuzakonito dodijeliti Vjetrenicu, u čemu ju je spriječila Speleološka udruga, istaknuo je Lučić.

 


Pritisci se nastavljaju novim saslušanjem pred krim-policijom

Predsjednik Speleološke udruge Vjetrenica Popovo polje jučer je drugi put u desetak dana saslušan pred kriminalističkom policijom Neum na zahtjev županijskog tužitelja iz Mostara Adisa Nuspahića. Udruga se zauzima za zakonito djelovanje i funkcioniranje pravne države, a ovu formalnu proceduru koju je zatražio načelnik Ravnog smatra nastavkom pritisaka, kojima je prethodilo trostruko razbijanje brave na pećini Vjetrenici, te posljednjih godinu dana poticanje govora mržnje u lokalnoj sredini protiv Speleološke udruge i stvaranje neprijateljskog okruženja za njezino djelovanje.
U mjere pritiska spada i godinu dana uskraćivanja plaće članu Speleološke udruge koji vodi općinsko Javno poduzeće za priridna dobra, te bezuspješan pokušaj rušenja Speleološke udruge. Speleološka udruga se čudi kako nadležna tijela nisu bila učinkovita nakon što ih je Udruga javno obavijestila o cijelom nizu nezakonitih radnji oko vrhunske prirode Popova polja poput davanja dozvole za crpljenje vode iz jezera Lukavac koji pripada Vjetrenici, otvaranja kamenoloma u rezervatu prirode, degradacije prostorno-planskih mjera zaštite Vjetrenice te izradnje ceste Velja Međa – Zavala bez dozvole, čime je oštećeno nekoliko zaštićenih kulturnih i prirodnih vrijednosti ili predloženih za zaštitu.
Jedini cilj i moto rada Speleološke udruge jest što veće očuvanje Vjetrenice do njezina praktičnog zaštićivanja u smislu prijedloga upisa na Svjetsku listu i proglašenjem nacionalnog parka koje je predloženo iz vodećih svjetskih krugova za zaštitu prirode. Protekle godine svjetske organizacije za zaštitu prirode, među kojima i ljudi iz IUCN-a – stručnog servisa UN-a za zaštitu prirode – poslali su apel bh. vlastima da zaustave sve radnje koje mogu umanjiti vrijednost naših vrhunskih prirodnih dobara u Vjetrenici.
Cilj akcija koje se skrivaju iz općine Ravno jest iskoristiti bezakonje, otrgnuti Vjetrenicu zaštiti, kroz dodatna ulaganja podići njezinu tržišnu cijenu i predati je na upravljanje nekim „poslovnim krugovima". Općina je pokušala dva puta protuzakonito dodijeliti Vjetrenicu, u čemu ju je spriječila Speleološka udruga. Općina Ravno bojkotirala je od 2004. sve važnije susrete i koordinacije u kojima su sudjelovali predstavnici nadležnih ministarstava, nerijetko i u osobama samih ministara, na kojima su donoseni zaključci o rješenju nezina položaja i zaštite. U nedostacima službenih tijela za zaštitu prirode, bojkot općine Ravno imao je ključnu ulogu u opstrukciji zaštite Vjetrnice.
U tom kontekstu sa zabrinutošću promatramo šutnju nadležnih isntitucija.
Vjetrenica je najbogatije i biološki najraznovrsnija pećina na svijetu, jedina takve vrste nezaštićena u u unutrašnjem državnom ustroju, premda je kandidirana za UNESCO-vu listu i uvrštena na Smaragdnu mežu Vijeća Europe, što priječi njezinu upotrebu izvan mjerila propisanih u Europi.
Prvi put Vjetrenica je provaljena u pratnji policije, 12. svibnja, a potom još dva puta nakon što je županijski tužitelj ocijenio da se radi o protuzakonitom djelu. Još nema nikakvih informacija a zakonitosti rada policije prilikom provaljivanja u Vjetrenicu.

Mjesečno recikliraju 500 tona PET ambalaže

DOBOJ - U postrojenju Fabrike za reciklažu "Omorika" u Johovcu, kod Doboja, jedinoj fabrici ovog tipa na prostoru BiH, mjesečno bude reciklirano 500 tona PET ambalaže.

U ovoj fabrici je zaposleno dvadesetak radnika na poslovima prerade plastičnih boca zapremine od 0,33 do pet litara.

Fabrika ambalažu otkupljuje od građana, komunalnih preduzeća i firmi iz BiH, od Sarajeva, Gračanice i Tuzle, do Bijeljine, Prijedora i Gradiške.

"Dosadašnji otkup je bio izuzetno dobar, otkupna cijena je od 200 KM do 430 KM po toni, sve zavisi da li je ambalaža u bojama, mješavina ili čista, transparentna", navodi Mladen Damjanović, rukovodilac pogona u Johovcu.

Osim što vrši reciklažu korištene PET ambalaže, fabrika od prerađenog materijala proizvodi novu ambalažu.

"Mi dobijamo baliranu rinfuznu PET amabalažu koju stavljamo na traku i ona ide preko separatora na mlin, na pretpranje, pranje i od tog čistog materijala dobijamo fleks koji ide na drugu mašinu, na topljenje, zatim na duvaljku i dobijamo ambalažu koja se koristi za vodu, sokove, pivo", objašnjava Damjanović.

Rad fabričkih postrojenja za recikliranje podržavaju NVO koje se bave ekologijom, istučući kako bi reciklaži trebalo da bude posvećena veća pažnja u BiH.

Snežana Šešlija, predsjednica Udruženja građana "ToPeeR", kaže da oni planiraju uključiti se u akciju prikupljanja plastične ambalaže.

"Mislim da bi trebalo što više pogona za recikliranje, ne samo plastike, nego i motornog ulja, akumulatora. BiH bi se mogla izvući iz ekonomske krize ako bi pametno upravljala otpadom. Finansijska dobit bi bila velika ako bismo znali reciklirati sve ono što danas zovemo otpadom", kaže Šešlija.

Dragan Savić, predsjednik Udruženja građana "Priroda", smatra da je sve što se iz oblasti ekologije radi na području dobojske opštine korisno i dobro.

On ističe da će posjetiti pogon za reciklažu PET ambalaže i Upravi predložiti akciju za čišću sredinu u kojoj bi učestvovali svi koji se bave ekologijom.


Vjetrenica "vrhunska baština za crne hronike"

Speleološko udruženje "Vjetrenica - Popovo polje" u saradnji OKC-om Abrašević i Nasen dijalog centar (NDC) organizirali su danas u Mostaru Diskusiju i konferenciju za novinare na temu "Vrhunska baština za crne hronike".

Kako je kazao predsjednik Speleološke udruge "Vjetrenica -Popovo polje" Ivo Lučić, razlog je takvoj temi događaj od 12. maja, kada je Općina Ravno nasilno provalila vrata Vjetrenice.

"Tom provalom Općina Ravno željela je staviti Vjetrenicu pod svoju ovlast i protuzakonito iskoristiti projekt zaštite, koji radi Speleološko udruenje", objasnio je Lučić.

Speleološko udruženje "Vjetrenica - Popovo polje" brine o Vjetrenici, špilji koja je bila i povod osnivanju udruge, pa je razvila i programe istraživanja, zaštite i popularizacije Vjetrenice, koji je okupio vodeće svjetske stručnjake, kazao je Lučić. 

"Iz naših programa proizišla je i kandidatura Vjetrenice za Svjetsku listu i prijedlog proglašenja nacionalnog parka s elementima strogog rezervata", dodao je Lučić.

U vezi s tim događajem, Lučić kaže kako je Speleološko udruženje uputila i otvoreno pismo ministru unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) Zoranu Krešiću u kojemu je objašnjeno da oni u udruženju ne žele uzurpirati Vjeterenicu, nego je samo zaštititi.

Po Lučićevim riječima, nakon ovog događaja oglasilo se i Kantonalno tužiteljstvo, koje je utvrdilo da ovlasti nad Vjeterenicom ima samo Kantonalno ministarstvo prostornoga uređenja.

Lučić kaže kao se nakon toga obratio i ministarstvima na federalnoj i bh. razini upozoravajući kako Vjetrenica zavređuje pažnju cijele BiH. 

"U pismima koja su poslana navodi se, uz ostalo, da su članovi Speleološkog udruženja stavljeni u neugodnu situaciju i da dolazi do nepotrebnih tenzija s Općinom Ravno upravo zbog nedostatka zakona koji bi štitili kulturnu baštinu BiH, a na koje Udruženje niz godina upozorava", kazao je Lučić.