Zdravstveni "sistem" Kantona Sarajevo

Kako i koliko vlasti Kantona Sarajevo brinu o zdravlju svojih građana odlično ilustruje sljedeći primjer ...

"U 2015. je registrovano oko 70% više slučajeva zaraznog proljeva u Kantonu Sarajevo u odnosu na 2014.", objavljeno je u "Studiji o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo u 2015. godini".

Umjesto temeljite analize uzroka ovolikog porasta oboljelih, gdje je jedan od mogućih puteva prenosa zaraze i voda za piće, u Studiji se tek konstatuje da je to pokazatelj "loših higijensko-sanitarnih, odnosno socijalno-ekonomskih uslova življenja pojedinih skupina stanovništva." 
O tome šta se tačno desilo sa "uslovima življenja pojedinih skupina stanovništva", pa je to izazvalo toliki porast broja slučajeva zaraznog proljeva, u Studiji nema ni riječi. I umjesto da ovakva konstatacija izazove val pitanja, Skupština Kantona Sarajevo Studiju usvaja skoro jednoglasno, bez ikakve rasprave.
U nastavku je isječak iz stenograma sa sjednice Skupštine Kantona, održane 26. oktobra 2016., gdje se raspravljalo i glasalo o gore navedenoj Studiji.


 


Predsjedateljica: Molim predstavnika predlagača da podnese uvodne napomene. Izvolite uvažena ministrice Ademaj. Da, da jeste upaljen. Izvolite uvažena ministrice Ademaj.

Ministar Zilha Ademaj:

Predsjedateljica:
Dovoljno je to.

Ministar Zilha Ademaj:
Jel dosta? Hvala i vama.

Predsjedateljica:
Vi to tako divno, selektivno... da li predstavnici radnih tijela žele riječ? Ne. Ima li pitanja?
Nema pitanja. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu.

MOLIM ZASTUPNIKE DA PRISTUPE IZJAŠNJAVANJU O STUDIJI O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA, HIGIJENSKIM PRILIKAMA I ZDRAVSTVENOJ DJELATNOSTI U KANTONU SARAJEVO U 2015. GODINI.

Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan?

ZA JE GLASALO 22 ZASTUPNIKA, PROTIV ništa I SUZDRŽANO 2.


Eko akcija
10/02/2017


Share this