Pregled zagađenja zraka u periodu 22. novembar - 16. decembar 2014. godine

Zagađenje zraka lebdećim česticama u periodu 22.11 – 16.12. 2014. godine

Indeks kvaliteta zraka

Sarajevo

Zenica

Tuzla

Lukavac

Banovici

Kalesija

0-50 (dobar)

5

1

51-100 (umjereno zagađen)

10

14

6

5

6


101-150 (nezdravo za osjetljive grupe)

7

3

2

3

2

3

151-200 (nezdravo za cijelu populaciju)

3

1

10

8

7

2

201-300 (vrlo nezdravo za cijelu populaciju)2

5

1


>300 (kritično za cijelu populaciju)
2Ukupan broj dana sa mjerenjima

25

19

20

23

16

5

Pregled je dat na osnovu podataka sa mjernih stanica u Zenici, Sarajevu i Tuzlanskom kantonu.
Više informacija o štetnim posljedicama zagađenja lebdećim česticama po zdravlje stanovništva možete naći ovdje.

Grafika Indeksa kvaliteta zraka grada Šangaja u Kini


18/12/2014 Eko akcija


Share this