Transporting the waste to the landfill stops

Dogovor je postignut na sastanku predstavnika MZ Gaj s načelnikom općine Hasanom Ajkunićem i direktorom JKUP "Čistoća" Amirom Basarićem.

- Stojim iza zahtjeva građana jer je bazen za 10 godina potpuno popunjen i vrijeme je da ovaj problem riješimo - kaže načelnik Ajkunić.

Zahtjev mještana Gaja naći će se na sjednici Općinskog vijeća najvjerojatnije 10. maja, kada bi se trebali donijeti konkretni zaključci o rješavanju problema gradske deponije. Takođe, biće prezentirana informacija o izgradnji fabrike za proizvodnju električne energije korištenjem otpadnog materijala, što je jedan od načina da se riješi problem odvoza i skladištenja otpada u Bugojnu.

Samo iz centra grada

Otpad se neće odlagati na deponiju u Gaju nego na privremenu lokaciju koja će se naknadno odrediti. Odvoz smeća vršit će se samo iz užeg centra grada, dok će odvoz iz okolnih mjesnih zajednica biti potpuno obustavljen.

 

Autor: A. Ma.


25/04/2010


Share this