Lista zaštićenih područja u BiH

Sačinili smo listu zaštićenih područja koja su poslije 1995. godine zakonom zaštićena u BiH. Neke od njih smo morali odvojiti u posebnu skupinu - "djelomično zaštićena područja" iz niza razloga (zakonske manjkavosti, nepostojanje plana upravljanja ili institucije koja bi trebala da upravlja zaštićenim područjem).
Da bi se dobila puna slika o tome šta je zakonom trenutno zaštićeno u BIH ovu listu bi trebalo proširiti listom područja zaštićenih prije rata, od kojih su, za svega nekolicinu, napravljena nova zakonska rješenja u skladu sa aktuelnim zakonodavstvom.
Inače, prema površini zaštićenih područja u odnosu na ukupnu teritoriju zemlje, Bosna i Hercegovina je i dalje ubjedljivo na posljednjem mjestu u Evropi.
Nakon što je konačno okončana višegodišnja trakavica oko potvrđivanja dijela Trebevića kao zaštićenog područja, površina pod efektivnom zaštitom u Bosni i Hercegovini je uvećana za oko 400 ha ili oko 0,01% i sada ukupno iznosi 57.836,94 ha ili 1,13% od ukupne površine Bosne i Hercegovine.

AttachmentSize
lista zasticenih podrucja - 04 2014.pdf43.79 KB


Share this