Jedni bi turizam, a drugi hidroelektranu

U strategiji razvoja turizma u FBiH za period 2008 - 2018. godina Federalnog ministarstva turizma i okoliša, rijeka Drina "ključno je prepoznatljivo obilježje BPK Goražde", dok istovremeno Ministarstvo energetike ovu rijeku vidi isključivo kao vodenu masu za pokretanje turbina na planiranoj HE Ustikolina, od čije gradnje se ne odustaje bez obzira na proteste građana i općina iz ovog dijela FBiH.

Iako je razvoj turizma nespojiv sa stvaranjem vještačkog jezera, EP BiH nedavno je potpisala ugovor o izradi investiciono - tehničke dokumentacije za HE Ustikolina.

- Ministarstvo privrede već je predložilo da Skupština BPK Goražde donese odluku da se cijelo priobalje Drine, kao javno vodno dobro u vlasništvu FBiH, proglasi od općeg interesa za razvoj turizma - kazao nam je ministar privrede Mustafa Kurtović, koji je jučer imao sastanak sa predstavnicima Turističke zajednice i općina, na kojem su definirani prijedlozi za dopunu strategije razvoja turizma koja bi trebala biti razmatrana 10. februara.

Brojne atrakcije

- Neshvatljivo je da nas nema u turističkoj ponudi koja se šalje u svijet a da imamo atrakcije poput raftinga i splavarenja, sportski lov i ribolov, nacionalni spomenik iz mlađeg kamenog doba, brojne nekropole stećaka, ako su historijske činjenice da su ovdje Turci ušli u Bosnu i izgradili prvu džamiju, a Katarina Kosača živjela u selu Kosače, u kući koja i sada postoji - istaknuo je Kurtović.

Autor: Al. B.

08/02/2009 Dnevni Avaz


Share this