Igman-Bjelašnica-Treskavica-Visočica

Description

The suggested national park Igman-Bjelasnica-Treskavica-Visocica is placed in central Bosnia, within the Federation of BiH, latitude 43°30’05” – 43°50’03” and longitude 7°58’12” – 18°24’33”. It belongs to Sarajevski and Hercegovacko-Neretvljanski canton. The main entrance to the site is located 15 km to the southwest from Sarajevo.

 

It contains 4 massifs (Igman, Bjelasnica, Treskavica, Visocica) built mostly out of Triassic limestone with dolomites towards the west. The whole area is between 495 m and 2 088 m high (Treskavica peak). It is a big mountain plateau, with widespread karst qualities and a number of calcareous phenomena. It is surrounded and divided by deeply truncated river canyons, including those made by Rakitnica and Neretva rivers. This area covers almost 85 000 ha and is completely spread within the territory of the Federation of BiH. The procedure on proclaiming beautiful mountains of Igman, Bjelasnica, Treskavica and Visocica a national park lasts for a couple of decades now.

Threats

 

  • Neprimjerena i bespravna izgradnja
  • Prekomjerna eksploatacija šume
  • Krivolov
  • Mine

Map


Javascript is required to view this map.

History

Status: 
Prijedlog u proceduri
Površina: 
88000.00
Hronologija: 

- august 2003. Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša, prihvatila Program za pripremu dokumenata za Nacionalni park "Igman, Bjelašnica, Treskavica, Visočica".

- mart 2004. Vlada je utvrdila i Parlamentu uputila Prijedlog odluke kojom se za područja od posebnog značaja za FBiH proglašavaju dijelovi Igmana, Bjelašnice, Treskavice i Visočice.

- 2005. Parlament FBiH je donio Odluku o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona rijeke Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obiljažja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine

- 2007. Urađena je Studija izvodljivosti Nacionalnog parka “Igman-Bjelašnica-Treskavica-Visočica”

- 2008. Parlament FBiH je donio Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona rijeke Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obiljažja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine

- 2008. Početak projekta “Zaštićena šumska i planinska područja” kojeg finansira Global Environment Fund-a, a izvodi Svjetska banka, u ukupnom iznosu od 3.000.000 USD za dio koji se odnosi na FBiH, putem kojeg je trebalo doći do formiranja Nacionalnog parka “Igman-Bjelašnica- Treskavica-Visočica” zajedno sa NP “Una” u Federaciji BiH, ukupne površine od 120.000 hektara. Istim projektom je predviđeno pravljenje Studije izvodljivosti za NP “Prenj-Čvrsnica-Čabulja-Vran”, koji je ostavljen kao alternativno rješenje ukoliko odgovarajući napredak do sredine 2010. ne bude ostvaren na prva dva nacionalna parka.

- 2008. Prema podacima navedenim u projektnom dokumentu “Zaštićena šumska i planinska područja” Svjetske banke (strana 13 i 41) Vlada je pripremila  Nacrt zakona o Nacionalnom parku “Igman-Bjelašnica-Treskavica-Visočica” koji je trebao biti upućen i usvojen u parlamentu FBiH do kraja 2008. 
Ovaj zakon nikada nije stigao do parlamenta Federacije BiH.

- 2011. Ustavni sud Federacije BiH, postupajući po zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu načelnika općina Trnovo i Hadžići, donio 6. decembra prošle godine presudu kojom je obustavljena primjena Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana za ovo područje.  Postojanje ove odluke nije neophodan uslov za usvajanje Zakona o Nacionalnom parku "Igman-Bjelašnica-Treskavica-Visočica".