Great afforestation of Bjelasnica mountain in the next 20 years

Na južnim padinama Bjelašnice tokom 20 godina bit će zasađeno oko 20 miliona sadnica, a Kanton Sarajevo time će dobiti od osam do deset novih miliona kvadratnih metara šume.

 

U ovu akciju krenut će se od proljeća i to po uputstvima tek urađene Ekspertize podesnosti prostora za pošumljavanje južnih padina Bjelašnice koju je pripremio Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, u saradnji s preduzećem "Sarajevo-šume", rečeno je danas na konferenciji za novinare održanoj u tom preduzeću.

"Mislim da se radi o projektu koji je za 'Sarajevo-šume' projekt stoljeća i šansa za razvoj Kantona Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno projektu koji će Kantonu Sarajevo dati više vode, stvoriti bolje uvjete za turizam na olimpijskoj planini Bjelašnici i poboljšati stanje u kanjonima Rakitnice i Neretve", rekao je dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu Faruk Mekić

Kako je rečeno, na Bjelašnici će se saditi crni i bijeli bor, bunika, jarebika, smrča i bukva, a uz sadnju će ići i određeni aditivi koji daju drveću određenu količinu vode, s obzirom na to da je na toj planini "ekstremna klima" pri kojoj teško uspijevaju mnoge vrste drveća.

Zejnil Berilo, direktor preduzeća "Sarajevo-šume" kazao je da je na pošumljavanju Bjelašnice u posljednjih deset godina dosta urađeno, ali da će naredno pošumljavanje biti "posebno" stručno, dodavši da su "Sarajevo-šume" u proljetnom pošumljavanju ove godine u Kantonu Sarajevo zasadile 120.580 sadnica na 48 hektara te da je pri kraju i jesenja sadnja koja je ukupno obuhvatila 205.230 sadnica na 82 hektara.

Dervo Aljević, tehnički direktor preduzeća "Sarajevo-šume", kazao je da će to preduzeće pokrenuti i akciju kojom će pozvati svakog građanina Sarajeva da zasadi po pet sadnica te je, ujedno, pozvao Vladu Kantona Sarajevo da podrži aktuelni projekt.
                                                                                                      (FENA)                                                                                                             

20/11/2009 Sarajevo-x


Share this