Elektrane bi mogle biti pogubne za Podrinje

Građani Podrinja neće dozvoliti izgradnju Hidroelektrane "Ustikolina" i njenim zagovaračima spremni su se suprotstaviti svim sredstvima. Bosna i Hercegovina, prije svega, treba riješiti status objekata koji na njenoj teritoriji proizvode struju za susjede i prekinuti praksu uništavanja svojih prirodnih bogatstava.

Sramni izostanak

Ovo su samo neke od poruka upućenih sa javne tribine "Spasimo Drinu", koju je u Goraždu organiziralo Udruženje za zaštitu rijeke Drine i okoliša "Eko Drina", uz učešće eminentnih bh. eksperata sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu Avde Sofradžije, Muriza Spahića i Rifata Škrijelja, te uz prisustvo studenata PMF-a, predstavnika vlasti, brojnih NVO, turističkih organizacija i velikog broja građana.

Izostanak federalnog ministra Vahida Heće i predstavnika "Elektroprivrede BiH" ocijenjen je sramnim.

- Zbog onih koji su spremni prodati patriotizam, zbog onih koji su spremni pisati lažne, naručene studije, održavamo ovu javnu tribinu. Stavljanje BiH i njenih resursa u kolonizatorski, hamalski položaj je odnos baraba prema našem sutra i budućnosti generacija. Ne pripadamo ljudima koji misle da će kada oni umru, i sunce prestati sijati - kazao je Admir Kuljuh, predsjednik UO "Eko Drina".

Bh. eksperti upozorili su da je projekt izgradnje HE "Ustikolina" zasnovan na zastarjeloj dokumentaciji, koja je prije 20 i više godina rađena u Beogradu, te tvrde da bi se naučnim studijama dokazalo da je visina investicije zanemariva u odnosu na štetne posljedice po stanovništvo i ekologiju.

Prijetnje poplavama

Dekan PMF-a Muriz Spahić zatražio je angažman bh. stručnjaka, jer "diplome koje imamo nisu samo naše, već i države u kojoj živimo".

- Polemika u novinama vodi se o tome je li tender raspisan ili ne u skladu sa zakonom, a sve ono što je trebalo da mu prethodi, a zove se ekologija, niko ne spominje. Kada saberete svaki kvadratni metar plodne zemlje pored Drine, svako stablo voća, svaki kilometar lokalnog puta, vaše avlije, bašče i kuće, te ono što živi u Drini, to je cijena koju plaćamo - istakao je prof. dr Rifat Škrijelj, upozoravajući kako ne postoje garancije da se Goražde jednog dana neće suočiti s poplavom.

- Ne zanimaju nas finansijeri. Mi moramo zauzeti stav da od sada, pa do vječnosti nema govora o izgradnji HE na Drini i da nema cijene koju nam za to mogu platiti - kazao je emeritus prof. dr. Avdo Sofradžija, kojeg su podržali brojni diskutanti.

Vlast će poštovati volju građana

Premijer BPK Goražde Salem Halilović, predsjedavajući OV Goražde Smajo Baščelija i načelnik općine Foča Ustikolina Zijad Kunovac izrazili su opredjeljenje da poštuju volju građana. Istaknuto je da je OV Goražde već donijelo odluku o zabrani izgradnje HE i raspisivanju referenduma u vezi s tim pitanjem, a OV Foča Ustikolina također se usprotivilo izgradnji dok se građani ne izjasne.


10/03/2008 Dnevni Avaz


Share this