Destruction of the one hundred years old forests of Bjelasnica

Nekada idilična šumska staza od Velikog polja do planinarskog doma Javornik je pretvorena u kaljužu i blato do koljena. Stoljetnih stabala koja su rasla oko ove staze, više nema. Šumska cesta, ako to možemo tako nazvati, prati markiranu stazu koja je danas najvećim dijelom potpuno neupotrebljiva za korištenje.

Porušena stabla, parkirani traktori za izvlačenje šume i tužan prizor je ono što ćete zateći ovdje danas.

Ako se šumama želi gazdovati u trajnijem smislu, ljudske aktivnosti ne bi trebale da imaju bilo kakvog uticaja na ekološki integritet šume. Sami procijenite da li je to ovdje slučaj!

Područje budućeg nacionalnog parka Igman-Bjelašnica-Treskavica-Visočica se nastavlja devastirati.

Postavlja se pitanje, hoćemo li u skorijoj budućnosti imati šta zaštititi??


24/11/2009 Eko akcija


Share this