uginuće živog svijeta

Ekološki incident u Vjetrenici!

Slovenski biospeleolozi pronašli su u jednom jezeru u špilji "Vjetrenica" skupinu uginulih vodenih organizama. Iako razlozi njihovog ugibanja još nisu poznati pretpostavlja se da bi ovaj ekološki incident mogli izazvati toksični materijali s površine ili materijali uneseni tokom posjeta toj špilji.

Izražavajući zabrinutost zbog ovog incidenta predsjednik Speleološke udruge Vjetrenica – Popovo polje Ivo Lučić kazao je u izjavi da su u Trećem kalcitnom jezeru, udaljenom oko 480 metara od ulaza u špilju, stručnjaci iz Ljubljane pronašli više od 25 uginulih rakova iz skupina kozica i rakušaca.

"Površina terena ispod kojih se nalaze prednji dijelovi Vjetrenice bila je izložena dugogodišnjim ratnim djelovanjima i samo je manjim dijelom očišćena od mina. Trovanje faune u špiljama može također izazvati odbačen baterijski uložak, a što je bila sumnja u jednom slučaju prije rata u Vjetrenici", kazao je Lučić.

Po njegovim riječima, u drugim jezerima Vjetrenice nije zabilježeno uginuće vodenih organizama, a ova nesreća upozorava na veliku odgovornost prema bogatstvima podzemne faune u Bosni i Hercegovini, jer su neke vrste navedenih skupina opisane i poznate jedino iz Vjetrenice.

"Također, ona traži što hitnije rješenje zakonskog i pravnog položaja Vjetrenice, kako bi se mogle poduzeti sve mjere uobičajene kod upravljanja ovakvim vrijednostima", kazao je Lučić.

On smatra da nesreća upozorava da je najhitnije potrebno izvršiti temeljitu sanaciju i konzervaciju Vjetrenice, donijeti odmjeren plan njene upotrebe pa tek onda razmišljati o njenoj turističkoj funkciji.

"Pored činjenice da je Vjetrenica najbogatija na svijetu po podzemnim životinjskim vrstama, to od nas traži i kandidatura Vjetrenice za Svjetsku listu UNESCO-a, a koja je već četiri godine mrtvo slovo na papiru", kazao je Lučić.


Syndicate content