klimatske promjene

Okvirni akcioni plan za prilagođavanje regiona Jugoistočne Evrope klimatskim promjenama

U novembru 2008. godine u Sarajevu je održana ministarska konferencija o suočavanju regiona sa klimatskim promjenama, a u okviru Regionalnog vijeća za saradnju (Regional Cooperation Council - RCC).

Klimatske promjene i biodiverzitet u Jugoistočnoj Evropi

Regionalni centar za životnu sredinu (Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe - REC) i Evropski centar za zaštitu prirode (European Centre for Nature Conservation - ECNC) objavili su 2008.

Inicijalni bh. izvještaj o klimatskim promjenama

U periodu decembar 2007. - novembar 2009. godine, BiH je pristupila izradi I. Nacionalnog izvještaja o klimatskim promjenama. Izvještaj je izradila grupa domaćih eksperata pod vodstvom UNDP BiH kao implementacione agencije. Iako je Izvještaj trebao biti prezentovan i usvojen od strane nadležnog tijela UN-a na Konferenciji o klimatskim promjenama UN-a u Kopenhagenu 2009. godine, to se nije desilo. Usvajanje se očekuje na istoj konferenciji u  Meksiku 2010. godine.

Syndicate content