zaštićena područja

Lista zaštićenih područja u BiH

Sačinili smo listu zaštićenih područja koja su poslije 1995. godine zakonom zaštićena u BiH. Neke od njih smo morali odvojiti u posebnu skupinu - "djelomično zaštićena područja" iz niza razloga (zakonske manjkavosti, nepostojanje plana upravljanja ili institucije koja bi trebala da upravlja zaštićenim područjem).

Plansko uništenje budućeg nacionalnog parka?

Potpuno kontradiktorne vijesti su nam stigle iz Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Umjesto da se učine svi napori da se zaustavi svaka daljnja gradnja na području budućeg nacionalnog parka, ideja "spašavanja" čelnika Zavoda je nastavak gradnje i to na do sada netaknutim područjima planine Bjelašnice. Ukoliko bi se ovi planovi sproveli u djelo, neke od najznačajnijih prirodnih ljepota ove planine bile bi zauvijek uništene.


Još nije kasno za spas Igmana i Bjelašnice

Uređenjem kompleksa Igman - Bjelašnica, prema urbanističkim planovima do 2023. godine, ove olimpijske planine trebalo bi da postanu veliki evropski skijaški centar. Međutim, u mnogim slučajevima odstupalo se od dozvoljene gradnje jer je planirano da objekti imaju maksimalno dva sprata, ističe Said Jamaković, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.  “Moramo preispitati koliko je tu izgrađeno kvadrata, da li kapaciteti i ekološki i infrastrukturno podnose dodatnu gradnju u okviru projekta Bjelašnica 2. Još nemamo informacija šta je tu napravljeno. Nismo nikada dobili ni vidjeli urbanističke saglasnosti. Tražili smo ih od Općine Trnovo, ali uvijek se to sakriva, a sada kada se izgradi pa kada svi vide koja je to rugoba, onda shvate da ne može svako raditi što mu je volja“, kazuje direktor Jamaković. Ipak, ovo što se sada dešava na Bjelašnici, ne treba da nas obeshrabri, kažu urbanisti. Neophodno je nastaviti širenje skijaškog centra uz očuvanje pitke vode. Tako od Babinog dola do Šavnika preko Vlahinje, objašnjava Jamaković, treba izgraditi niz punktova poput Babinog dola. Tako povezan niz punktova, sa apartmanima i hotelima uz saobraćajnicu, treba da od Igmana i Bjelašnice stvori veliki skijaški centar i da zajedno sa Jahorinom postane jedna od najprivlačnijih destinacija u jugoistočnoj Evropi.


Osigurana sredstva za Nacionalni park Una

Nakon što je nedavno Vlada Federacije BiH donijela odluku o utemeljenju Nacionalnog parka Una, koji je ujedno prvi NP u FBiH te treći u BiH, imenovan je v.d. direktora JP Nacionalni park Una, te Nadzorni odbor na 60 dana, odnosno do okončanja procedure javnog konkursa, a obezbijeđena su i sredstva od 100.000 maraka kao početni kapital.

Nacionalni park prostire se u dužini od 19.800 hektara, a konačne granice trebale bi se utvrditi na trodnevnoj međunarodnoj konferenciji "Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja" koju je u Bihaću organiziralo Federalno ministarstvo okoliša i turizma pod pokroviteljstvom Vlade FBiH i Općine Bihać.

Po završetku rada prvog dana konferencije federalni ministar okoliša i turizma, dr. sc. Nevenko Herceg govorio je o strateškom značaju NP Una. On je kazao da je u BiH potrebno što prije valorizirati zaštićena područja, kako bi ona počela donositi prihode, te da na tom putu treba koristiti iskustva Plitvičkih jezera i Krke u susjednoj Hrvatskoj.

Premijer USK-a Šemsudin Dedić i načelnik općine Bihać Hamdija Lipovača kazali su da se od NP Una očekuje razvoj kako turizma, tako i uopće privrede ovog kraja, od čega bi koristi trebali imati prije svega stanovnici, koji u tome vide svoju šansu za zapošljavanje.


Syndicate content