Goražde

Jedni bi turizam, a drugi hidroelektranu

U strategiji razvoja turizma u FBiH za period 2008 - 2018. godina Federalnog ministarstva turizma i okoliša, rijeka Drina "ključno je prepoznatljivo obilježje BPK Goražde", dok istovremeno Ministarstvo energetike ovu rijeku vidi isključivo kao vodenu masu za pokretanje turbina na planiranoj HE Ustikolina, od čije gradnje se ne odustaje bez obzira na proteste građana i općina iz ovog dijela FBiH.

Iako je razvoj turizma nespojiv sa stvaranjem vještačkog jezera, EP BiH nedavno je potpisala ugovor o izradi investiciono - tehničke dokumentacije za HE Ustikolina.

- Ministarstvo privrede već je predložilo da Skupština BPK Goražde donese odluku da se cijelo priobalje Drine, kao javno vodno dobro u vlasništvu FBiH, proglasi od općeg interesa za razvoj turizma - kazao nam je ministar privrede Mustafa Kurtović, koji je jučer imao sastanak sa predstavnicima Turističke zajednice i općina, na kojem su definirani prijedlozi za dopunu strategije razvoja turizma koja bi trebala biti razmatrana 10. februara.

Brojne atrakcije

- Neshvatljivo je da nas nema u turističkoj ponudi koja se šalje u svijet a da imamo atrakcije poput raftinga i splavarenja, sportski lov i ribolov, nacionalni spomenik iz mlađeg kamenog doba, brojne nekropole stećaka, ako su historijske činjenice da su ovdje Turci ušli u Bosnu i izgradili prvu džamiju, a Katarina Kosača živjela u selu Kosače, u kući koja i sada postoji - istaknuo je Kurtović.

Autor: Al. B.

Bravo Goražde

Nekoliko stotina građana BPK-a okupilo se danas pred zgradom Ministarstva privrede BPK-a gdje je u isto vrijeme u organizaciji Kantonalne i Federalne privredne komore te Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije trajala javna rasprava o temi“ Stanje energetskog sektora u BiH i FBiH te Strateški plan i program razvoja energetskog sektora FBiH.

Po zaključku Federalnog parlamenta sačinila ga je grupa eksperata iz ove oblasti kojima je također zadatak upoznati građane i vlasti na nižim nivoima o ovom dokumentu. Cilj je, kako su kazali, prikupiti sugestije i primjedbe, eventualno ih ugraditi u strategiju te je u formi konačnog prijedloga ponovo uputiti Parlamentu Federacije na usvajanje.

No, današnja javna rasprava je organizirana isključivo za zvaničnike i privrednike, što je upravo i bio povod mirnih protesta građana koje je organiziralo Udruženje Eko Drina Ustikolina, tvrdeći da je riječ o pokušaju lobiranja privrednika i zvaničnika za gradnju HE Ustikolina.

Sastanku se odazvao tek jedan privrednik i rijetki zvaničnici među kojima nisu bili ni čelni ljudi BPK-a i Općine Goražde a izostao je i najavljeni dolazak resornog federalnog ministra Vahida Heće.

Predstavnici nevladinih organizacija sastanak su izrevoltirano napustili jer na adresu niti jedne od njih nije stigao poziv.

Građani okupljeni ispred zgrade, noseći transparente s porukama „Ne damo Drinu“, „Drino, kuju danas plan tvoje smrti“. „Pakujmo Drinu u flaše a ne u jezera“ te uzvikujući parole „Dolje vlada...", "Ministre Hećo okani se đavoljeg posla“, bili su jedinstveni u stavu da neće dozvoliti gradnju hidroelektrane Ustikolina na Drini.

Iako su organizatori nastojali spriječiti incidente, protestnici su zgradu ministarstva privrede gađali jajima i paradajzom. Odustali su tek nakon upornih molbi organizatora da dostojanstveno protestuju i iskažu svoj stav na demokratski način, te su građani nakon jednosatnog okupljanja prošetali gradom i okupili se na Trgu branilaca grada.
- Mi smo se danas okupili ovdje da bismo odaslali jasnu poruku Vahidu Heću da na Drini ne može praviti centralu. Edhem Bičakčić je rano jutros već bio u Ustikolini s namjerom da ljude obmanjuje i lobira s obećanjima da će svima biti dobro. To nije istina, para hoće biti ali za mali uski krug ljudi koji bi prodali i dušu za nešto novca, ali mi im to nećemo dozvoliti, poručio je predsjednik UO Udruženja Eko-Drina Ustikolina Admir Kuljuh.

Savjetnik ministra za energetsku politiku i stručni koordinator za izradu strategije Hilmo Šehović kazao je Feni da je ovakva reakcija građana preuranjena te da se slučaj politizira.

„Paradoksalno je i nevjerovatno da ljudi reaguju na ovakav način a nisu ni saslušali ni vidjeli dokument. Mi smo samo stručnjaci koji žele prezentirati strateški plan i nismo došli ni na kakav predizborni skup, a politika je tu da odluči. Nismo za ovakav način dijaloga jer kada dođe vrijeme da saslušaju sve argumente, građani, odnosno lokalne zajednice će odlučiti da li su za ili protiv gradnje hidroelektrane“, kazao je Šehović. Naglasio je da će BiH biti suočena s nedostatkom električne energije koju će kako je istakao morati uvoziti te da u tom smislu treba iskoristiti potencijal koji ima i sačuvati svoju energetsku nezavisnost. Također je istakao da je po iskorištenosti hidropotencijala BiH zadnja u Evropi dok je potencijal rijeke Drine u ove svrhe iskorišten tek oko 34 posto.

Načelnik Općine Foča-Ustikolina Zijad Kunovac koji je prisustvovao javnoj raspravi, istakao je da je Općinsko vijeće Foča-Ustikolina donijelo odluku da nema gradnje HE dok se ne izrade strateški planovi koji će pokazati opravdanost i neopravdanost gradnje.

- Građani će se o tome izjasniti na referendumu i ono što oni kažu uradit će vijeće, kazao je Kunovac.

Načelnik Općine Goražde Mustafa Kurtović odbio je doći na javnu raspravu jer smatra da je daleko bolji bio prijedlog Općinskog vijeća Goražde o održavanju zajedničkog sastanka s predstavnicima Elektroprivrede kojem bi prisustvovali i vijećnici i građani i nevladin sektor, dodajući da mu nije jasno zašto do tog sastanka koji je trebao biti održan danas, nije došlo

„Kroz dvije sjednice vijeća mi smo potvrdili svoj generalni stav i sigurno nećemo odustati od odluke o zabrani gradnje HE Ustikolina. To treba biti svima jasno. Ove pokušaje u uskom krugu ljudi nikada neću podržati, a i građani s pravom negoduju. Drugačije bi bilo da je danas održan sastanak kako smo mi predlagali“ , kazao je Kurtović.


Elektrane bi mogle biti pogubne za Podrinje

Građani Podrinja neće dozvoliti izgradnju Hidroelektrane "Ustikolina" i njenim zagovaračima spremni su se suprotstaviti svim sredstvima. Bosna i Hercegovina, prije svega, treba riješiti status objekata koji na njenoj teritoriji proizvode struju za susjede i prekinuti praksu uništavanja svojih prirodnih bogatstava.

Sramni izostanak

Ovo su samo neke od poruka upućenih sa javne tribine "Spasimo Drinu", koju je u Goraždu organiziralo Udruženje za zaštitu rijeke Drine i okoliša "Eko Drina", uz učešće eminentnih bh. eksperata sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu Avde Sofradžije, Muriza Spahića i Rifata Škrijelja, te uz prisustvo studenata PMF-a, predstavnika vlasti, brojnih NVO, turističkih organizacija i velikog broja građana.

Izostanak federalnog ministra Vahida Heće i predstavnika "Elektroprivrede BiH" ocijenjen je sramnim.

- Zbog onih koji su spremni prodati patriotizam, zbog onih koji su spremni pisati lažne, naručene studije, održavamo ovu javnu tribinu. Stavljanje BiH i njenih resursa u kolonizatorski, hamalski položaj je odnos baraba prema našem sutra i budućnosti generacija. Ne pripadamo ljudima koji misle da će kada oni umru, i sunce prestati sijati - kazao je Admir Kuljuh, predsjednik UO "Eko Drina".

Bh. eksperti upozorili su da je projekt izgradnje HE "Ustikolina" zasnovan na zastarjeloj dokumentaciji, koja je prije 20 i više godina rađena u Beogradu, te tvrde da bi se naučnim studijama dokazalo da je visina investicije zanemariva u odnosu na štetne posljedice po stanovništvo i ekologiju.

Prijetnje poplavama

Dekan PMF-a Muriz Spahić zatražio je angažman bh. stručnjaka, jer "diplome koje imamo nisu samo naše, već i države u kojoj živimo".

- Polemika u novinama vodi se o tome je li tender raspisan ili ne u skladu sa zakonom, a sve ono što je trebalo da mu prethodi, a zove se ekologija, niko ne spominje. Kada saberete svaki kvadratni metar plodne zemlje pored Drine, svako stablo voća, svaki kilometar lokalnog puta, vaše avlije, bašče i kuće, te ono što živi u Drini, to je cijena koju plaćamo - istakao je prof. dr Rifat Škrijelj, upozoravajući kako ne postoje garancije da se Goražde jednog dana neće suočiti s poplavom.

- Ne zanimaju nas finansijeri. Mi moramo zauzeti stav da od sada, pa do vječnosti nema govora o izgradnji HE na Drini i da nema cijene koju nam za to mogu platiti - kazao je emeritus prof. dr. Avdo Sofradžija, kojeg su podržali brojni diskutanti.

Vlast će poštovati volju građana

Premijer BPK Goražde Salem Halilović, predsjedavajući OV Goražde Smajo Baščelija i načelnik općine Foča Ustikolina Zijad Kunovac izrazili su opredjeljenje da poštuju volju građana. Istaknuto je da je OV Goražde već donijelo odluku o zabrani izgradnje HE i raspisivanju referenduma u vezi s tim pitanjem, a OV Foča Ustikolina također se usprotivilo izgradnji dok se građani ne izjasne.


Bravo Goraždani!

Građani općine Goražde, jedne od najsiromašnijih na teritoriji Federacije BiH, su odlučni da sačuvaju rijeku Drinu od uništenja.Zabranjena gradnja HE Ustikolina


Za dva mjeseca referendum građana: Bez pitanja građana i Općine nema gradnje na vodotocima Drine
07.02.2008. 09:01

Općinsko vijeće Goražde jučer je jednoglasno usvojilo odluku kojom se protivi izgradnji hidroelektrane Ustikolina, u skladu sa Zakonom o koncesijama uskraćuje svoju saglasnost za projekt i obavezuje sve općinske institucije da postupaju u skladu s tim.

Ogorčeni vijećnici

Odluka će ostati na snazi do provođenja referenduma građana koji će se izjasniti jesu li za ili protiv izgradnje. Referendum će biti održan u naredna dva mjeseca.

U diskusiji prije usvajanja vijećnici svih stranaka izrazili su ogorčenje činjenicom da Ministarstvo energije FBiH odluke od značaja za budućnost generacija u Podrinju donosi uprkos protivljenju javnosti.

Izgradnjom brane bio bi potopljen i dio Goražda, a domaći eksperti upozoravaju i na brojne posljedice po život njegovih stanovnika.

- Apsolutno me ne interesuje ekološka studija i protiv sam izgradnje HE na ovih 25 kilometara Drine. Sve se plati, pa i studija koja će izgledati fantastično i mi ćemo padati ničice po cesti što ćemo to graditi - kazao je nezavisni vijećnik Sead Tafro.

Jusuf Tutić poručio je da će na referendum o izgradnji hidroelektrana izaći više ljudi nego na izbore.

- Niko od zvaničnika i ne spominje Deklaraciju koju smo mi usvojili. Tako se ponašaju prema nama, a žele na našem praviti - kazao je Tutić.


Syndicate content