Zašto su Igman i Bjelašnica tako bitni za čistoću Vrela Bosne i vode koju piju građani Sarajeva?

Igman i Bjelašnica su pretežno sačinjeni od krečnjakih i dolomitnih stijena što je za posljedicu imalo formiranje karstnog reljefa.  Jedna od osnovnih osobina karsta jeste nepostojanje površinskih vodenih tokova, umjesto toga postoje podzemni vodeni tokovi koji rastvaraju stijene i proširuju pukotine i tako formiraju brojne pećine i jame.

Karstni tereni su jako osjetljivi na zagađenje jer:

  • voda se može jako brzo kretati kroz pukotine u terenu,
  • vrtače i ponori često predstavljaju direktna ulazna vrata zagađenju koje onda vrlo brzo stiže do izvora u podnožjima planina kroz mrežu podzemnih kanala,
  • karstni vodeni tokovi često direktno završavaju u rezervoarima podzemnih voda, uz vrlo malu filtraciju i slabljenje kontaminirajućih materija,
  • iznad stjenovitog sloja, obično je vrlo tanak sloj zemljišta, često debeo svega nekoliko centimetara, koji pruža vrlo malu zaštitu.

    Mogući ulazni putevi kontaminacije u karstnom terenuMogući ulazni putevi kontaminacije u karstnom terenu


04/06/2010 Eko akcija


Share this