Zakon o vodama FBiH

Ovim Zakonom uređuje se način upravljanja vodama unutar teritorije Federacije Bosne i Hercegovine
Član 1.
Predmet Zakona

(1) Ovim Zakonom uređuje se način upravljanja vodama unutar teritorije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).
(2) Upravljanje vodama obuhvata: zaštitu voda, korištenje voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda i uređenje vodotoka i drugih voda.
(3) Ovim Zakonom uređuju se: vodno dobro i javno vodno dobro, vodni objekti, pravna lica i druge institucije nadležne za pojedina pitanja upravljanja vodama i druga problematika vezana za vode u Federaciji.Cijeli tekst zakona je moguće pročitati ovdje.

Nivo: 
FBiH
Datum: 
10/11/2008