Zakon o upravljanju otpadom

Nivo: 
FBiH

ZAKON
O UPRAVLJANJU OTPADOM
I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se:
- sve kategorije otpada, osim otpada navedenog u stavu 3. ovog člana;
- sve vrste aktivnosti u upravljanju otpadom, operacije i postrojenja.
Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na:
-otpad nastao istraživanjem resursa, ekstrakcijom, tretmanom i iskorištavanjem mineralnih sirovina i radom kamenoloma;
-tečni otpad;
-životinjski otpad idrugi neopasni materijali prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe,
-odloženi eksploziv, osim ako to nije regulirano posebnim propisom.
Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na radioaktivni otpad, gasove ispuštene u atmosferu, i otpadne vode.


Cijeli tekst zakona je moguće pročitati ovdje ...

Datum: 
16/01/2008
DodatakVeličina
Zakon FBiH o upravljanju otpadom.pdf142.96 KB