Zahtjevi učesnika Građanske javne rasprave o snabdijevanju Sarajeva vodom

Redukcije vode u glavnom gradu države su nedopustive. Pored toga što otežavaju svakodnevni život stanovnicima Sarajeva, stalne redukcije u Sarajevu predstavljaju i izuzetno visok zdravstveni rizik.

Izvorišne vode u Vrelu Bosne već godinama su zagađene fekalijama koje najvjerovatnije dolaze iz otpadnih voda bjelašničkih apartmana. Vlasti ne pokazuju nikakvu namjeru da provedu energičnu i nezavisnu istragu na osnovu čijih nalaza bi se identifikovali i eliminisali izvori zagađenja. Naprotiv, nezakonita gradnja na Bjelašnici se nastavlja, a u procesu odobrenja su i planovi da se ona dramatično intenzivira.

Dodatnu prijetnju predstavlja moguće trovanja vode u vodovodu opasnim mikroorganizmima koji su otporni na tretman hlorom, a mogu uzrokovati epidemije. Njihovo prisustvo je ovog ljeta potvrđeno u vodama rijeke Bosne iz kojih se zahvata dio vode za sarajevski vodovod.

Istovremeno, broj analiza kvaliteta vode koje obavlja zakonom ovlaštena institucija je više nego nedovoljan.

Da stvari mogu biti još i gore dokazuje nedavno finaliziranje procesa donošenja odluke kojom će se dramatično smanjiti vodozaštitna zona u Sarajevskom polju. To će voditi gotovo potpunom i nepovratnom urušavanju kvaliteta vode koju pijemo.

Sve ovo vrijeme odluke koje su ključne za vodosnabdijevanje donose se bez učešća građana, suprotno odredbama domaćih zakona i međunarodnih konvencija čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina.

Zato od Skupštine Kantona Sarajevo zahtijevamo da:

 • Obezbijedi potpuno snabdijevanje svih građana pitkom vodom
  Hitno donošenje rezolucije kojom će se obavezati Vlada Kantona da, zajedno sa ostalim nadležnim institucijama, u što kraćem roku donese Plan vodosnabdijevanja Sarajeva. Plan treba da definiše potrebne aktivnosti, resurse i odgovorne institucije za njegovo sprovođenje, te precizira rok do kojeg će biti obezbijeđeno potpuno snabdijevanje svih građana Sarajeva pitkom vodom.

 • Trajno zaštiti postojeća i planirana izvorišta pitke vode
  Hitno donošenje Odluke o zaštiti izvorišta iz kojih se Sarajevo snabdijeva pitkom vodom. Odluka treba da donese takve mjere i uvaži takve granice vodozaštitnih zona koje će obezbijediti potpunu i trajnu zaštitu postojećih i planiranih izvorišta od svih vidova zagađenja u skladu sa pravilima koja su na snazi u zemljama EU.

 • Zabrani dalju izgradnju na Bjelašnici, Igmanu i Treskavici
  Hitno donošenje Odluke o zabrani dalje izgradnje na Bjelašnici, Igmanu i Treskavici koja će vrijediti sve do donošenja Odluke o zaštiti izvorišta.

 • Obezbijedi sve potrebne ljudske i materijalne resurse Zavodu za javno zdravlje Kantona Sarajevo kako bi mogli obavljati kontrolu kvaliteta vode za piće u skladu sa odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i vanrednim potrebama uzrokovanim redovnim redukcijama vode u Sarajevu.

 • Da obaveže KJKP “Vodovod i kanalizacija” i Zavod za javno zdravlje Kantona Sarajevo da građanima pružaju tačne, detaljne i pravovremene informacije o kvalitetu vode za piće i stanju snabdijevanja vodom.

 • Da osigura da Vlada i institucije Kantona Sarajevo ispoštuju odredbe Aarhuške konvencije u svim pitanjima koja se tiču vodosnabdijevanja. Ovdje posebno ističemo da Vlada mora ispoštovati obavezu punog učešća zainteresovanih pojedinaca i organizacija u odlučivanju i dostupnost svih potrebnih informacija.

Sarajevo, 14. novembar 2016. 

Učesnici Građanske javne rasprave o snabdijevanju Sarajeva vodom
Udruženje građana “Eko akcija”
Građanska inicijativa “Borba za život”


15/11/2016 Eko akcija


Share this