Zagađenje lebdećim česticama u Sarajevu sedam puta veće od maksimalno dozvoljenog!

5.12.2013 godine izmjerene su srednje dnevne vrijednosti lebdećih čestica (PM10) u Sarajevu od 355 ug/m3 za 24h, koje premašuju maksimalno dozvoljene vrijednosti preko sedam puta!
Prema američkoj Državnoj agenciji za zaštitu životne sredine, ovoj vrijednosti odgovara vrijednost tzv. Air Quality Index-a od 201, sa ocjenom "vrlo nezdravo".

U sljedećim danima, najugroženije kategorije stanovništva - trudnice, srčani bolesnici, svi sa respiratornim problemima, a pogotovo astmatičari, mala djeca i stari, bi morali maksimalno ograničiti boravak i fizičke aktivnosti vani.


06/12/2013 Eko akcija


Share this