Za čistu Unu

Bosanska Krupa uz  Bihać  ima najveću odgovornost za zaštitu rijeke Une. Veliki broj projekata koji se radi u ovoj općini za cilj imaju očuvanje prirodne ljepote i  smanjenje stepena zagadjenja ove  rijeke  a jedan od takvih projekata upravo se realizuje na obali u Aleji Zlatnih ljiljana. Tokom protekle sedmice u Bosanskoj Krupi su počeli radovi na regulisanju kanalizacione mreže čiji ispusti idu direktno u rijeku Unu. U dužini većoj od 250 metara uzvodno od Mosta žrtava u Srebrenici duž obale Une postavljaju se cijevi a biće izgradjen i kolektor poslije kog će u rijeku Unu isticati samo pročišćena voda.

Ovim radovima najavljen je i jedan mnogo veći i značajniji projekat regulacije i odvodnje kanalizacionih i otpadnih voda na području Bosanske Krupe i Bosanske Otoke za koji je Općina Bosanska Krupa već obezbijedila 7 miliona konvertibilnih maraka. U izjavi za Radio Bosanska Krupa načelnik općine Armin Halitović je naglasio da se ovaj projekat finansira zajedničkim sredstvima  Švicarske agencije za razvoj SDC  preko Una - Sana konsaltinga i Općine Bosanska Krupa i da je ovo prvi korak u potpunoj zaštiti vodotoka rijeke Une  planiranog za naredni četverogodišnji period.

Radovi na sabirnom kanalizacionom vodu uz desnu obalu Une trebali bi biti završeni tokom slijedeće sedmice, a odmah po završetku ovih radova nastavit će se sa izgradnjom kolektora u neposrednoj blizini mosta.

Ademir Mesić/Behim Zjakić


01/03/2011 Radio BK


Share this