Vodosnabdijevanje Sarajeva JESTE ugroženo!

Povodom tvrdnji načelnika Trnova, Ibre Berila, izrečenih u emisiji Zabranjeni forum od 22. septembra 2016. da “Prečko polje nema nikakve veze sa vodosnabdijevanjem Sarajeva“, moramo obavijestiti javnost o sljedećim činjenicama:

U “Prostornom planu Kantona Sarajevo od 2003. do 2023.“ u poglavlju „Snabdijevanje vodom za piće“ (strana 57)  navedeno je, između ostalog i sljedeće:

“Za potrebe obezbijeđenja potrebnih količina vode u regionalnom sistemu vodosnabdijevanja Gornja Bosna utvrđuje se rezervacija prostora za vještačku akumulaciju Bijela Rijeka.“

 S obzirom na blizinu Bijele Rijeke u odnosu na lokalitet Prečkog Polja, na kojem se planira graditi naselje Buroj Ozone za nekoliko desetina hiljada stanovnika, gdje su neka od izvorišta iz kojih se napaja Bijela Rijeka na svega nekoliko stotina metara udaljenosti od budućeg naselja, naše je mišljenje da bi antropogeni utjecaj novog naselja mogao dovesti do trajnog onečišćenja Bijele Rijeke, koja je uz Crnu Rijeku, jedan od dva preostala izvora pitke vode za grad Sarajevo.

 Tačne razmjere tog utjecaja je  moguće utvrditi jedino izradom opsežne studije utjecaja na okoliš, što je uz ishodovanje okolinske dozvole, kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ujedno i zakonska obaveza investitora kao i preduslov za bilo kakvu gradnju, što do sada nije urađeno.

Pored toga, preusmjeravanje voda iz izvorišnog područja Bijele Rijeke za potrebe turističkog naselja, kao i za potrebe postrojenja za vještački snijeg na Bjelašnici, dramatično će smanjiti kapacitet i mogućnosti Bijele Rijeke za vodosnabdijevanje Sarajeva, što je u suprotnosti odredbi Zakona o vodama FBIH (član 47.) , po kojima snabdijevanje stanovništva vodom ima prioritet u odnosu na sve druge namjene.


23/09/2016 Eko akcija


Share this