Vode Vrela Bosne su manje zagađene???

Posljednje analize Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo pokazale su da je nivo kaliformnih bakterija na Vrelu Bosne na veoma niskom nivou. Radi se o nekoliko desetina bakterija po jednom kubnom metru, a ranije je taj nalaz iznosio nekoliko stotina pojedinačnih uzoraka bakterija.

Ovo je potvrdio i direktor Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Osman Delić, navodeći da ohrabruje izjava resornog ministra koji je najavio da će biti učinjeno sve kako bi voda na Vrelu Bosne ponovo bila za piće.

- Nedavno je i preduzeće "Vodovod i kanalizacija" apliciralo prema Fondu za zaštitu okoliša FBiH kako bi se sanirali kolektori na Igmanu i Bjelašnici, jer je kolektor koji je saniran na području Brezovače, dao prve rezultate - kazao je Delić.


31/10/2011 Dnevni avaz


Share this