Vilina pećina

Opis

Vilina pećina se nalazi 7 kilometara od grada Trebinja na lokalitetu Rakov Potok ispod brda Rilje u selu Gornje Čičevo.

Uski ulaz u Vilinu pećinu nalazi se sa južne strane. Od ulaza u pećinu teren naglo pada za 30 metara. Na kraju ove strmine nalazi se ulaz u jedinu pećinsku prostoriju široku 8, a dugu 10 metara. Visina joj je od 2 do 8 metara. Sama prostorija te kraći sporedni kanali bogati su pećinskim nakitom posebice stalaktitima. Prostor oko pećine je izuzetno nepristupačan sa oskudnom vegetacijom na krškoj podlozi.

Geomorfološki je spomenik prirode.

Galerija

Ostalo

Status: 
Spomenik prirode (geomorfološki)
Zakon o zaštiti prirode BiH, ("Službeni list SR BiH", broj: 4/65, od 5. februara 1965. godine)