Utjecaj termoelektrana na okoliš

Sagorijevanje uglja je glavni uzrok stvaranja smoga, kiselih kiša, globalnog zagrijavanja i vazduhom prenošenih otrova.U prosječnoj godini tipična termoelektrana od 500MW proizvodi:

  • 3.700.000 tona ugljičnog dioksida (CO2), primarnog uzroka globalnog zagrijavanja, što je ekvivalent obaranja 161 miliona stabala.
  • 10.000 tona sumpornog dioksida (SO2), koji uzrokuje kisele kiše koje oštećuju šume, jezera i zgrade, i koji formira male čestice nošene zrakom koje prodiru duboko u pluća.
  • 500 tona malih čestica nošenih vazduhom, koje mogu uzrokovati hronični bronhitis, pogoršati astmu, biti uzrokom prerane smrti, koje stvaraju maglu koja smanjuju vidljivost.
  • 10.200 tona azotnih oksida (NOx), što je ekvivalent emisije pola miliona automobila sa modernim motorima. NOx su odgovorni za formiranje ozonskog smoga koji može progoriti plućno tkivo i tako načiniti ljude podložnijim respiratornim bolestima.
  • 720 tona ugljen monoksida (CO), koji je uzrok glavobolja i koji predstavlja dodatni napor za ljude koji već boluju od srčanih bolesti.
  • 220 tona hidrokarbonata, nestabilnih organskih jedinjenja, koja formiraju ozon.
  • 77 kilograma žive. Riba iz jezera površine 10 hektara nije za ljudsku ishranu ukoliko bi u jezero bila prosuta živa u količini od svega sedamdesetog dijela čajne kašičice.
  • 102 kilograma arsenika. Arsenik će izazvati rak u jednog od 100 ljudi koji piju vodu u kojoj je koncentracija od svega 50 nanograma arsenika na litar.
  • 51 kilogram olova, 2 kilograma kadmija, druge toksične teške metale, pa čak i uranijum u tragovima.

15/01/2008 http://www.ucsusa.org


Share this