Ugalj iz Zenice, Kaknja i Breze ne treba koristiti zbog veće koncentracije sumpora

Korištenjem plina, uglja i fosilnih goriva s malim procentom sumpora svaki privredni i industrijski subjekt, ali i građani mogu doprinijeti boljem kvalitetu zraka u predstojećoj grijnoj sezoni. Kako nam je kazala Zijada Krvavac iz Ministarstva prostornog uređenja KS, oni koji su se odlučili za ugalj trebali bi koristiti onaj iz Banovića ili Kreke.

- Ovaj ugalj ima vrlo mali procent sumpora u sebi pa se pri sagorijevanju oslobađa manje sumpordioksida u zrak. Ugalj iz Zenice, Kaknja i Breze ne treba koristiti jer ima veću koncentraciju sumpora - kaže Krvavac.

Kako su pesimistične najave o napajanju plinom u predstojećoj sezoni, Krvavac ističe da je već primjetno da se naši sugrađani pripremaju za korištenje alternativnih sredstava za grijanje.

- Inspekcijskim nadzorom kontroliramo distribuciju zabranjenog uglja. Međutim, sami građani mogu utjecati na pojavu "crnila u zraku" i čistiji grad. Što se tiče ispravnosti vozila i njihovih ispušnih sistema, prvi pokazatelji ukazuju na bolje rezultate rada uposlenih u objektima za tehnički pregled zahvaljujući uvedenom videonadzoru - zaključuje Krvavac.

Rekonstruirano ukupno 37 krovnih kotlovnica

Ranijim analizama utvrđeno je da su kotlovnice "Toplana" veliki zagađivači zraka tokom zime. Tako je ovo preduzeće u ovoj godini izvršilo rekonstrukciju 17 krovnih kotlovnica.

- Od ukupno 85, "Toplane" su rekonstruirale 37 krovnih kotlovnica. S obzirom na probleme koje ovo preduzeće ima u poslovanju, postigli su izvanredne rezultate. Odobrena su i tri nova plana za tehnološko unapređenje i u toku je izdavanje saglasnosti za tri kotlovnice većeg kapaciteta - kazala nam je Krvavac.

Prašina na Otoci

Trenutni 24-satni presjek rezultata stacionarnih stanica za monitoring kvaliteta zraka pokazuje da je situacija povoljna. Evidentno je jedino malo povećanje prašine na Otoci.Autor: L. K. Č.


13/10/2009 Dnevni Avaz


Share this