U Lukavcu zabilježene rekordne vrijednosti zagađenja ove zime!

U najzagađenijem gradu Bosne i Hercegovine ove zime, Lukavcu, 24. decembra su opet izmjerene katastrofalne vrijednosti zagađenja lebdećim česticama, do sada najveće ove zime, koje odgovaraju najgoroj kategoriji Indeksa kvaliteta zraka sa ocjenom "Opasno".  Bilo kakve reakcije nadležnih institucija su opet izostale.Zanimljivo je da za taj dan za Tuzlu, kao i u prethodnoj epizodi katastrofalnog zagađenja lebdećim česticama, podataka opet nema!


26/12/2014 Eko akcija


Share this