U Federaciji 15.600 kvadratnih kilometara šume

Čak 15.600 kvadratnih kilometara, od 25.500 koliko iznosi cjelokupna teritorija Federacije, prekriveno je šumom, od čega je 82 posto u državnom vlasništvu. Način gazdovanja ovim najznačajnijim obnovljivim resursom, prema zakonu, prepušten je kantonalnim upravama i njihovim šumsko-privrednim društvima.

Grupacija šumarstva i drvne industrije Federalne privredne komore, koja je u utorak raspravljala o ovim pitanjima, upozorila je na nezakonitu sječu te izradu šumsko-privrednih osnova entiteta.

Kako je naglašeno, iako se radi o velikom bogatstvu od 163,3 miliona kubnih metara zaliha u stablima, njima treba pažljivo gazdovati i obnavljati ih, jer imaju vijek trajanja.

U šumama Federacije najviše su zastupljeni bor i jela, a od listopadnog drveća bukva. Preporuke su da se ubuduće više sade hrast i javor te ostale vrste sve traženijeg industrijskog drveta.

18/04/2008 Dnevni Avaz


Share this