Trovanje - za uzbunu

"U Službi za komunalne poslove i ekologiju Općine Zenica pripremili su podatke o mjerenjima otrovnih materija u zraku na različitim lokacijama za narednu sjednicu Općinskog vijeća Zenice", potvrđeno je novinaru Dana. Mjerenja su izvršena pomoću automatskih stanica Općine Kakanj i sarajevskog preduzeća Dvokut pro d.o.o, jer Zenička općina nema adekvatnu opremu. Rezultati su pokazali da je zagađenje zraka u Zenici "mnogo veće nego što se moglo utvrditi pomoću do sada raspoložive opreme u Zenici". Među dobijenim rezultatima izdvajaju se podaci o izloženosti stanovništva Tetova i time radnika ArcelorMittala benzolu u zraku. Benzol (benzen, C6H6) je poznati karcinogen, koji ovisno o dužini izlaganja radnika i stanovništva, može da bude uzrok leukemije i niza drugih teških oboljenja. Benzol se pojavljuje kao sporedni proizvod tokom proizvodnje koksa u integriranim željezarama i u zrak dospijeva u koksnom plinu.

Postoje veoma oštre državne regulacije u Evropskoj uniji za industrijsku proizvodnju koja proizvodi benzol kako bi se spriječilo njegovo izlučivanje u zrak, tlo i vodu. Prema preporukama Evropske unije od 1. januara 2010. više neće biti dozvoljeno ispuštanje benzola u atmosferu. U proteklih pet godina proizvođači su bili obavezni da smanjuju količinu za 1 mg/m3 godišnje. Tako je predviđeno smanjivanje za proteklih pet godina s dozvoljenih 5 mg/m3 prosjeka na godišnjem nivou na 0 posto početkom naredne godine.

S obzirom na to kako je izlaganje benzolu opasno, za analizu prisutnosti ovog otrova u zraku se uzimaju satni uzorci a ne dnevni prosjeci. Tako se razlikuju i moguće posljedice, u ovisnosti od kratkotrajnog udisanja do dugotrajne izloženosti. "U propisima Federacije BiH nije data granična vrijednost za benzol", naveo je Fahrudin Duran, član Komisije za praćenje stanja okoline u Općini Zenica.

Prema podacima iz mjerenja koje je izvršio Dvokut pro, u periodu od 13. do 23. februara ove godine, na lokaciji naselja Tetovo u blizini željezare ArcelorMittal, satni uzorci su se kretali u granicama od 0,78 do 143,40 mg/m3. Dnevni prosjeci koncentracija benzola su bili između 15,26 do 26,25 mg/m3. Dnevni prosjeci su u toku samo ove sedmice bili veći i do 5 puta od dozvoljene koncentracije na godišnjem nivou, dok su satni prosjeci bili i po 28 puta veći od dozvoljenih godišnjih prosjeka.

Duran je najavio da je spreman da opsežnije diskutira nalaze mjerenja, tek nakon rasprave na sjednici Vijeća. Vanja Ćurin, nadležni inženjer u sarajevskom preduzeću Dvokut pro nije bio dostupan za komentar zbog praznika.

U ovom slučaju je riječ samo o prisustvu benzola u zraku, dok analize tla i vode nisu još rađene. Trovanje benzolom ima tako ozbiljne posljedice da je, uz stalni monitoring, potrebno alarmirati stanovništvo i radnike signalom uzbune u slučaju ovako prekomjernih količina u zraku, ali se to nije nijednom desilo. Prag uzbune u Tetovu je tokom mjernog perioda prekoračen 18. februara i zbog trosatnih uzastopnih koncentracija SO2 viših od 500 mg/m3. Dnevni prosjek koncentracija lebdećih čestica prekoračen je u ovih sedam dana četiri puta, iako prema propisima FBiH, u toku cijele kalendarske godine ne smije biti prebačen više od sedam puta. 

E. Hećimović


17/04/2009 BH DANI


Share this