Tresetište sa maljavom brezom kod Han Krama

Opis

Tresetište sa maljavom brezom kod Han Krama – Han Pijesak

Galerija

Karta

<?php
$block = module_invoke('gmap_location', 'block', 'view', 0);
print $block['content'];
?>

Ostalo

Status: 
Specijalni rezervat (botanički)
Zakon o zaštiti prirode BiH, ("Službeni list SR BiH", broj: 4/65, od 5. februara 1965. godine)