Tako je nekada govorio ministar

Prije samo nešto manje od tri mjeseca Nevenko Herceg, ministar okoliša i turizma FBIH, izjavio je za FENU da "za sada, prema važećem, veoma kompleksnom zakonodavnom i institucionalnom okviru, za špilju Vjetrenicu može biti nadležno samo Federalno ministarstvo okoliša i turizma i županija, ili Ministarstvo zajedno sa županijom" kao i "da općine u skladu s Ustavom FBiH nisu nadležne za pitanja zaštite prirode, već isključivo Federacija BiH i kantoni".

Kako se, u međuvremenu, moglo desiti da isto Ministarstvo iz brige o Vjetrenici izbaci Federaciju, a ubaci općinu?

HERCEG: ZAKONSKI OKVIR ZA ŠPILJU VJETRENICA JOŠ NIJE RIJEŠEN

SARAJEVO, 18. marta  2009 (FENA) - Zakonski okvir kojim se treba regulirati status i u potpunosti omogućiti zaštita špilje Vjetrenica, smještene u općini Ravno i prve u svijetu po bioraznolikosti, nažalost, još nije riješen, ocijenio je danas za Fenu federalni ministar okoliša i turizma Nevenko Herceg.

Herceg podsjeća da je špilja Vjetrenica zaštićena Zakonom o zaštiti prirode iz 1965. godine, što je kasnije nastavljeno i Zakonom o zaštiti kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa BiH (1985).

U Federaciji BiH 2003. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti prirode kojim je nastavljena zaštita područja već ranije proglašenih zaštićenim. Njegovim članom 50. propisano je da će kantoni u roku od jedne godine od stupanja na snagu Zakona s njegovim odredbama uskladiti svoje propise o zaštiti prirode.

Ministar Herceg naglašava da je neophodno provesti stručnu reviziju konzervacijskog statusa postojećih zaštićenih područja na teritoriji cijele Federacije BiH te izvšiti usklađivanje s kategorijama Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN).

Nakon te revizije, Zakonom bi bilo regulirano koja će zaštićena područja biti u nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma te kantona. On potcrtava da općine u skladu s Ustavom FBiH nisu nadležne za pitanja zaštite prirode, već isključivo Federacija BiH i kantoni.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma upravo radi na izradi novog zakona o zaštiti prirode kojim će biti regulirana ta problematika.

Komentirajući postojeće probleme koji prijete uništavanju osjetljive flore i faune špilje, kao što su gradnja kamenoloma ili najava Dubrovačke županije o izgradnji odlagališta otpada u neposrednoj blizini špiljskog kompleksa, Herceg naglašava da Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa svojim nadležnostima propisanim setom okolinskih zakona i provedbenim propisima, može djelovati u njihovom rješavanju.

"Za sada, prema važećem, veoma kompleksnom zakonodavnom i institucionalnom okviru, za špilju Vjetrenicu može biti nadležno samo Federalno ministarstvo okoliša i turizma i županija, ili Ministarstvo zajedno sa županijom", ističe ministar.

Mišljenja je da je nužno istaći veliki problem u Federaciji BiH, a to je nepostojanje stručne institucije koja bi za Ministarstvo obavljala stručne poslove propisane Zakonom o zaštiti prirode i donesenim provedbenim propisima, a radi institucionalnog jačanja zaštite prirode.

Ministarstvu je poznato da se Vjetrenica nalazi na Privremenoj listi svjetske prirodne baštine UNESCO-a. Ukoliko u konačnici bude upisana na tu listu, ona će biti pod ingerencijom države BiH kao dobro od nacionalnog značaja.

Nevenko Herceg smatra da je radi izbjegavanja bilo kakvih nesporazuma na bilo kojoj razini neophodno u rješavanju svih problema poštovati mjerodavnosti i ovlasti svih mjerodavnih tijela u hijerarhiji vlasti Federacije BiH.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma planiralo je Programom aktivnosti za ovu godinu finansijski podržati špilju Vjetrenica sa širim obuhvatom. Međutim, zbog trenutnog stanja s ubiranjem i prioritetima raspodjele javnih prihoda umanjen je budžet Federacije BiH za ovu godinu, a time i ovog ministarstva te su sve planirane aktivnosti odgođene do daljnjega.

Špilja Vjetrenica, dužine oko 6.500 metara, smještena je na zapadnom rubu Popova polja, 12 kilometara od Slanog na obali Jadranskog mora. Pored brojnih karakteristika, može se pohvaliti iznimno bogatim špiljskim svijetom - u njoj je zabilježeno gotovo dvije stotine različitih vrsta, od kojih 92 troglodionta, a 37 njih je prvi put pronađeno i opisano u Vjetrenici. U njoj živi i veliki broj uskih endema i stenoendema.

Eko akcija
09/06/2009 FENA


Share this