Slatina

Galerija

Karta

Ostalo

Status: 
Područje za upravljanje resursima
Površina: 
35.73
Entitet: 
RS
IUCN kategorija: 
VI
Efektivno zaštićeno: 
Da