Safet Harbinja, direktor Fonda FBiH za zaštitu okoliša: Mora se znati ko brine o otpadu

Hiljade je registrovanih divljih deponija u nas, i to nije sve. Naše rijeke su nezaštićene, pa i zato što nema zakonske regulative za zbrinjavanje animalnog i medicinskog otpada. Nekoliko je lokacija na kojima, upravo u vezi sa ovim, može svaki čas doći do vrlo opasnih situacija

• Nakon višemjesečnog zatezanja stranačkih užeta, konačno je Fond za zaštitu okoliša FBiH dobio direktora i novi Upravni odbor. Istina, prostorije u kojima će djelovati Fond tek se adaptiraju, ali direktor Safet Harbinja ima šta raditi i izvan njih. Krenuo je u posjete. Jedna od prvih je bila Centrima civilnih inicijativa, koji su mjesecima ranije oštro kritikovali šupljine u radu federalnog Ministarstva za turizam i okoliš, ukazujući na pogubnu paralizu Fonda.

- Šta sam zaključio iz tog razgovora u CCI? Ono što sam i očekivao, da ćemo mi, iz Fonda, u Centrima civilnih inicijativa, ali i ne samo tamo, jer, brojni su eko-pokreti, imati vrlo važnog partnera. Mislim da je, i inače, neophodno jačati kontakte sa svim nevladinim organizacijama koje se brinu o zaštiti okoliša, zapravo, o očuvanju prirodnih bogatstava uopće, i koje iza sebe imaju sjajne rezultate. Njihova izuzetna volja, hrabrost, snaga su za poštovanje. Oni su nukleus, zdravi nukleus ove bitke za zdravu sredinu, a, neovisno od toga, najpogubnije je ponašati se kao da svijet počinje od tebe. Te sve organizacije postoje iz ljubavi prema okolini, imaju često velikih finansijskih problema, a ne posustaju. Volio bih da i oni u Fondu prepoznaju partnera, i da, zajedno s nama, prođu još neke edukacije. Svi stalno moramo učiti.

Preuzeo obavezu

• Znači li to da ćete i prihvatiti neke od konkretnih prijedloga, koje odavno upućuju aktivisti CCI, recimo, one vezane za korištenje ambalažnog otpada?

- Preuzeo sam obavezu da ću se oko toga posebno angažovati. Kao što je poznato, u CCI su pripremili model za zbrinjavanje tog otpada, ali i oni znaju da i u našem najbližem okruženju imaju problema oko toga, iako su davno donijeli rješenja za kojima mi tek tragamo. No, ja nisam zagovornik pilot-projekata. Izuzeci, naravno, uvijek postoje, ali nije pametno trošiti energiju, sredstva, kapacitete na kratkoročne staze. Zato i tvrdim da je sada najvažnije uvesti red u oblast zakonske regulative. U toku su pripreme za izradu finansijskog plana i programa rada za 2010. Prijedlog ide Upravnom odboru, pa na Vladu, i, na kraju, u Parlament.


01/02/2010 www.oslobodjenje.ba


Share this