Primjedbe "Eko akcije" na Nacrt prostornog plana FBiH

U okviru javne rasprave "Eko akcija" je dostavila primjedbe na Nacrt prostornog plana FBiH za period od 2008. do 2028. godine.

  • U prostorni plan je potrebno uvrstiti sva zaštićena područja zakonom zaštićena prije rata. Zakonske odredbe prema kojima su ona zaštičena, prema Ustavu BiH, su i dalje važeće.

  • Zašto su predviđena dva nacionalna parka na području Prenja, Čvrsnice, Čabulje, Vrana koje je po svim osobinama jedinstven prostor i kao takav, svo vrijeme je planiran kao jedinstven nacionalni park?

  • Kako je moguće da se unutar područja nacionalnog parka planiraju vjetroelektrane kao npr. vjetroelektrana na vrhu Čvrsnice, Pločnom?

  • Kanjon Neretve mora biti u potpunosti zaštićen, stoga nove hidroelektrane u gornjem toku Neretve nisu prihvatljive.

  • Kanjon Une između Bihaća i Bosanske Krupe kao i slapovi na Uni od Krupe do Blatne, su u prostornom planu BiH od 1981. do 2000. godine bili naznačeni kao zaštićeno područje. U ovom planu nikakva zaštita nije predviđena. Naše je mišljenje da to područje mora biti zaštićeno i da se to mora prikazati i u novom planu.

  • Neprihvatljivo je da kanjon Sane između Ključa i Vrhpolja koji je u prošlom prostornom planu bio predviđen kao zaštićeno područje bude uništen hidroelektranama i brzom cestom. Naše je mišljenje da to područje mora biti zaštićeno i da se to mora prikazati i u novom planu.

 

  • Neprihvatljivo je da kanjon rijeke Brštanovice iznad Olova kao i Krivaja ispod Olova, za koje je prošli prostorni plan predvidio da budu zaštićena područja budu uništeni izgradnjom hidroelektrana. Naše je mišljenje da to područje mora biti zaštićeno i da se to mora prikazati i u novom planu.

Eko akcija
14/04/2012


Share this