Prezentacija projekta „Analiza uticaja cestovnog saobraćaja na kvalitet životne sredine u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje“

Politička i administrativna vođstva Kantona naših zagađenih gradova se dijele u dvije grupe - one koji potpuno ignorišu da problem zagađenog zraka uopće postoji, kao što je to npr. Tuzlanski kanton i one koji se prave da se nešto ozbiljno bave problemom zagađenja zraka, pa onda troše budžetski novac na razne pseudonaučne studije, donose potpuno neučinkovite mjere i planove, itd.
Reprezentativni primjer ove druge grupe je Kanton Sarajevo.

Jučer je tako javnosti prezentirana posljednja takva "studija" koja bi trebala predložiti listu mjera u cestovnom prometu koje bi trebale voditi smanjenju zagađenja zraka u Sarajevu.Nažalost, umjesto temeljite analize uzroka ovakvog prometa u gradu, zatim temeljite analize stanja u ovoj oblasti, dobili smo veoma površnu analizu i listu "mjera" koja je tek puki pregled nekih najboljih praksi kojima je rješavan ovaj problem u drugim gradovima svijeta, bez pokušaja da se daju procjene troškova implementacije, pobroje neophodne zakonske i normativne prepostavke, naprave analize utjecaja koje bi eventualna implementacija pojedinačnih mjera mogla imati na zagađenje zraka u Sarajevu.

Međutim i da smo jučer dobili najbolju moguću studiju ovog problema, temeljni problem ove oblasti i dalje ostaje netaknut - nepostojanje političke volje kod naših kantonalnih i entitetskih vlada i njihovih čelnih ljudi, koji jedino imaju stvarni utjecaj i moć da stanje u ovoj oblasti pokrenu sa mrtve, smrtonosne tačke.


Eko akcija
20/01/2016


Share this