PRENJ

Pozivam,wapajem očajnika,ZAŠTITIMO I SAČUVAJMO PRENJ!!!!

Ne samo da niko od nadležnih organa nevodi brigu o ovoj prelijepoj planini,već i ono malo divokoza i istrijebiše krivolovci,šume isjekoše,ko zna čija propala preduzeća.

www.prenj.com

NVO"Cetina-Prenj"Jablanica
15/03/2009 www.prenj.com


Share this