Povodom Dana planete Zemlje

Danas je Dan planete Zemlje u kom Bosna i Hercegovina nema šta da slavi, stanje okoliša je gore no ikada. Detalji su dati u priloženom dokumentu.


22/04/2015 Eko akcija


Share this