Posljednja bitka za Sutjesku?

Hidroelektrane prijete uništenjem jednog od svega dva nacionalna parka na području Republike Srpske, Nacionalnom parku Sutjeska, i to na njegovim navrjednijim mjestima: kanjonima i neposrednoj blizini prašume Perućica.

Vlada Republike Srpske je u veljači 2012. godine donijela Odluku kojom se daje suglasnost za izgradnju malih hidroelektrana na području Nacionalnog parka Sutjeska.

Prema mišljenju Društva za zaštitu prirodnog naslijeđa Arbor Magna i Centra za životnu sredinu, ovakva odluka je sramotna i pokazuje nemoć nadležnih da sačuvaju i ono malo područja koje je RS stavila pod zaštitu.

sutjeska3.jpg
Bosanski ljiljan, endemska vrsta

"Unatoč znanstvenim podacima o visokoj stopi endemizma, izuzetnoj vrijednosti geo- i bioraznolikosti kanjonskih ekosustava, trenutnoj i potencijalnoj mogućnosti iskorištavanja tih kanjona u svrhe avanturističkog turizma, nadležni rijeke Sutjeska, Hrčavka i Jabušnica vide samo kao hidropotencijal za stvaranje manje od 15 MW električne energije. Žubor legendarnih riječica presušiti će, i one će biti pretvorene u nizove umjetnh akumulacija, koje će nakon par desetljeća biti zatrpane sedimentima, ostajući kao spomenici bahatosti naše generacije", upozoravaju udruge.

Republika Srpska električnu energiju izvozi. Nacionalni park Sutjeska ima skromne potrebe za električnom energijom, a u neposrednoj blizini, na rijeci Drini, već se planira nekoliko velikih hidroelektrana. Zato udruge postavljaju pitanje, čiji je interes u pitanju.

Smatraju da se ovakav plan se oštro kosi s principima na kojima je osnovan sam Nacionalni park, te je u suprotnosti s europskim i međunarodnim praksama koje reguliraju zaštitu prirode, prije svega Emerald i Natura 2000 - paneuropske mreže.

sutjeska2.jpg
 

"Ako se ove koncesije realiziraju, Nacionalni park Sutjeska će izgubiti smisao postojanja, a pripremljene osnove za europske integracije u području zaštite bioraznolikosti biti će revidirane i degradirane na nižu razinu", priopćili su Društvo za zaštitu prirodnog naslijeđa Arbor Magna i Centra za životnu sredinu te pozvali Vladu Republike Srpske da odustane od ovakvog štetnog i sramotnog plana, te da se okrene jačanju Javnih ustanova koje upravljaju i štite zaštićena područja, da potiču razvoj lokalnih zajednica i na polju energetike daju prednost obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti.

"Kako se radi o nacionalnom parku s jedne strane, te o hidroelektranama koje su proglašene objektima od interesa s druge strane, smatramo da je važno da se javnost upozna s ovim planovima, te da se otvori široka javna rasprava i donese odluka koja je u skladu s mišljenjem javnosti i struke", pozivaju udruge.


20/02/2013 H-Alter


Share this